ทีซีซีเทค ร่วมสนับสนุนค่าย “ดาทาธอน”

13 July 2017


นางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เข้าร่วมพิธีเปิด“ดาทาธอน”  (Datathon) และร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาร่วมนำเสนอไอเดียเทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจการเกษตรและอาหาร ที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก ทั้งในประเทศและตลาดโลก ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้

“ดาทาธอน” เป็นกิจกรรมส่งเสริมและจุดประกายแนวคิดให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิทัล 4.0 ค้นหาความเป็นตัวตนของสตาร์ทอัพ รวมถึงการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ (Pitching) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโมเดลธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ทั้งนี้ ดาทาธอนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ สำนักงานซี อาเซียน ดรีม ออฟฟิศ (C asean- Dream Office)


บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)