แซส ซอฟท์แวร์สัมมนายกระดับอุตฯประกันภัยประเทศไทยสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0

13 July 2017


นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการแพลต์ฟอร์มด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ จัดสัมมนาให้กับบริษัทประกันภัย หัวข้อ “Realize the Potential of the Digital Insurance Customer” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยสู่ยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยมี นายเคนเน็ธ โคท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะสายงานประกันภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, แซส จากประเทศสิงคโปร์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ The Potential of Digital Insurance ศักยภาพของการประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลและกรณีศึกษาต่างๆ

ทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง วรัตดา ภัทโรดม กรรมการบริหาร บริษัท อมิตี คอนซัลติง จำกัด ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าสัมมนาถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยี ดิสรับชั่น ส่งผลต่ออุตสาหกรรมประกันภัยอย่างไร ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยชั้นนำ


แซส