สนช.ผ่านร่างกม.กกต.เเล้ว “เซ็ต ซีโร่กกต.” สมบูรณ์เเบบ

13 July 2017


-13-7-60- ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า วันนี้(13 ก.ค.60)ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 194 เสียงงดออกเสียง 7 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เท่ากับว่าสนช.เห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้ที่กรธ.ยกร่างขึ้นมาเเม้กกต.จะมีการตั้งข้อสังเกตจนมีการตั้งกมธ.ร่วมสามฝ่ายเพื่อพิจารณา เเละเมื่อมีการพิจารณาเเล้วให้คงร่างเดิมที่กรธ.ยกร่างไว้เเละเสนอสนช.ลงมติ จนเป็นที่มาของมติสนช.ดังกล่าาว เท่ากับว่าเป็นการ เซ็ตซีโร่ กกต.ทั้งคณะ เช่นเดียวกับร่างกฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ(กสม.)ที่ต้องเซ็ตซีโร่เช่นกัน


สนช. กกต.