พีทีทีจีซีรับโอนหุ้นปิโตรเคมีจากปตท.เสร็จเรียบร้อย

12 July 2017


PTTGC ดำเนินการรับโอนหุ้นสายปิโตรเคมีจาก ปตท. เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง สร้างการเติบโต ต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการโอนหุ้นสายปิโตรเคมีจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นจำนวน 50 % ในบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile: AN) รายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล์ที่ได้จาก PTTAC และ    บิวตะไดอีน (Butadiene: BD) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจ ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ซึ่งเป็นพลาสติกที่สำคัญใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนหลายราย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนในธุรกิจสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer: SM) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการผลิต ABS และเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตโพลีสไตรีน (Polystyrene: PS) ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว

บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจ PTA และ PET (Purified Terepthalic Acid: PTA, Polyethylene Terepthalate: PET)  ซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์สายพาราไซลีน (para-Xylene: PX) และเอทีลีนไกลคอล (Mono-Ethylene Glycol: MEG) ที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีประเภทของพลาสติกหลักครบวงจร สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งในการเปิดตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะตลาดเป้าหมายใน CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง


ปิโตรเคมี PTTGC พีทีที โกลบอล เคมิคอล