เครือข่าย 7 วิชาชีพสาธารณสุข ลุยให้ข้อมูลสนช. ขอความเป็นธรรมบรรจุบุคลากรการแพทย์

12 July 2017


นายสมคิด เพื่อนรัมย์ นักภายภาพบำบัด ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย 7 วิชาชีพสาธารณสุข เปิดเผยว่า  วันนี้ (วันที่ 12 ก.ค.60) เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา  เครือข่าย 7 สหวิชาชีพ  จะเข้าไปให้ข้อมูลและขอความเป็นธรรมเรื่องการบรรจุแต่งตั้งและจัดสรรตำแหน่งข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข  ต่อกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  โดยมีประเด็นที่เตรียมเสนอ ได้แก่

1.เร่งการบรรจุน้องๆที่ตกค้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ของทั้ง 7 สหวิชาชีพ

2.แก้ปัญหาความขาดแคลนของ 7สหวิชาชีพ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณงานตามกรอบอัตรากำลัง(Full Time Equivalent :FTE ) และนโยบายภาครัฐ ในเรื่องคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster)  และ การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านในผู้ป่วยที่มีอาการพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ หรืออินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care)

3.ดำเนินการบรรจุตำแหน่งข้าราชการกับ 7 สหวิชาชีพ ตามข้อตกลงที่กระทรวงให้ไว้(ร้อยละ 75 ของ FTE ) ไม่เลือกปฎิบัติกับบางวิชาชีพ

4.ขอความชัดเจนเรื่องกรอบเวลาและรูปแบบในการจัดจ้างแบบใหม่ให้ 25% ที่เหลือ ที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

“7 สหวิชาชีพ ขอเพียงกระทรวงสาธารณสุขทำตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ คือ สหวิชาชีพได้รับการบรรจุ 75%  ของจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ควรมี แม้จะมีการแจ้งว่ากำลังมีการแก้ปัญหาอยู่ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้น้องๆสหวิชาชีพ ต้องทำงานกันแบบไม่มีความมั่นคงในชีวิต  ทั้งไม่มีสวัสดิการ และไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะสาขากายภาพบำบัดที่มีการตกค้างมากที่สุด”

นายสมคิด กล่าวต่อว่า   อยากให้สนช.ในฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยหาทางออกในเรื่องนี้ด้วย   เพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่กระทบต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของพวกเราเป็นอย่างมาก  รู้สีกไม่ได้รับความเป็นธรรมมาโดยตลอด จึงอยากให้มีการแก้ปัญหาให้ชัดเจนและเร็วทีสุด


สนช. เครือข่าย 7 วิชาชีพสาธารณสุข