ธนชาต เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

14 July 2017


ปีนี้ ถือเป็นครั้งที่ 46 แล้ว ของโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนไทย ?มีความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องแข็งแกร่ง

โครงการนี้ มีกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง, การประกวดมารยาทไทย และการประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา โดยเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“เกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มจากเดิมเกือบ 10% จากปีที่แล้วประมาณ 800 คน เพิ่มมาเป็นกว่า 1,000 คน โดยต่อยอดแนวคิด “เท่...อย่างไทย ใครๆ ก็ทำได้” กระตุ้นให้เยาวชนรู้สึกว่าการปฏิบัติตัวภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามไม่ใช่เรื่องล้าสมัย
“ปีนี้มีบางโรงเรียนที่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณการเดินทาง ทางธนาคารกำลังศึกษา เพื่อนำมาพิจารณาที่จะมอบเงินช่วยเหลือ สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาดังกล่าวด้วย”

กิจกรรมด้านสังคมของธนชาต ให้ความสำคัญกับเรื่องของเยาวชนและเอกลักษณ์ไทย เป็นหลัก นอกเหนือจากการจัดกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปีเช่นกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,278 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ธนชาต เอกลักษณ์ไทย