กองทุนรวมครึ่งปีแรกแผ่ว ลงทุนนอกทะลุล้านล้าน‘โกลบอลอินคัม’ฮิตดันทหารไทยโต

15 July 2017


ครึ่งปีธุรกิจกองทุนรวมแผ่ว ชี้ดอกเบี้ยตํ่า-หุ้นไทยไม่หวือหวาชูกองทุนนอกทะลุ 1 ล้านล้าน หลังหุ้นทั่วโลกพุ่ง ด้าน“โกลบอลบอนด์ฟันด์” ยอดนิยม หวั่นครึ่งปีหลังทั้งระบบโตไม่ถึง 10%เก็บภาษีเทอมฟันด์ฉุด

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)เปิดเผยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมทั้งระบบในช่วงครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมูลค่า 4,818,012.70 ล้านบาท เติบโต 169,028.06 ล้านบาทหรือ 3.64% จากสิ้นปีที่ผ่านมาโดยกองทุนตราสารหนี้ยังคงเติบโตสูงสุดมูลค่า 46,244.42 ล้านบาท หรือ 1.84%กองทุนผสมเติบโต 32,235.36 ล้านบาท หรือ 10.83%และกองทุนลงทุนหุ้นเติบโต 18,394.72 ล้านบาทหรือ 1.61%

อย่างไรก็ตามหากแยกรายประเภทกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศ (FIF) เติบโตสูงสุด มูลค่า 111,657.82 ล้านบาท หรือ 11.65% จากสิ้นปี 2559 ส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,070,033.45 ล้านบาท โดยเติบโตจากกองทุนที่ลงทุนตราสารหนี้ 7.53% หรือ 43,774.40 ล้านบาทและกองทุนที่ลงทุนหุ้นลดลง 4,989.44 ล้านบาท หรือ 2.59% ขณะที่กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น 73,606.21 ล้านบาท หรือ 171%

กองทุนรวมครึ่งปีแรกแผ่ว ลงทุนนอกทะลุล้านล้าน‘โกลบอลอินคัม’ฮิตดันทหารไทยโตสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) เติบโตสูงสุด ได้แก่ บลจ.ทหารไทยฯมูลค่า 54,891 ล้านบาท หรือ 17.94% จากสิ้นปีที่ผานมา ขณะที่บลจ.โซลาริสฯ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงสูงสุด 21,625.50 ล้านบาท หรือ 94.94% ได้รับผลกระทบจากตั๋วบี/อีนอนเรตผิดนัดชำระ นักลงทุนชะลอลงทุน จึงออกกองทุนตราสารหนี้แบบครบกำหนดอายุ (เทอมฟันด์)ใหม่ไม่ได้รวมถึงบลจ.ขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์ลดลงได้รับผลกระทบจากตั๋วบี/อีเช่นกัน

ขณะที่บลจ.ขนาดใหญ่ยอดขายกองเทอมฟันด์ต่างประเทศชะลอตัวเพราะผลตอบแทนลดลงรวมทั้งการชะลอลงทุนตราสารในประเทศกาตาร์ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงเนื่องจากถูกแบนจากกลุ่มประเทศอาหรับ

นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบลจ.ทหารไทยฯ เปิดเผยว่าครึ่งปีแรกบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เติบโตค่อนข้างมากจากกองทุนเปิดทหารไทยโกลบอล อินคัมประมาณ40,000ล้านบาท ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Gis Income Fund หาผลตอบแทนจากตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก ท่ามกลางดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับตํ่าจึงมีเงินไหลเข้าลงทุนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาส่งผลให้กองทุนมีขนาด79,000ล้านบาทณวันที่6กรกฎาคม 2560 และน่าจะเป็นกองทุนต่างประเทศ (FIF) ขนาดใหญ่สุดในระบบ

สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลังคาดว่าอุตสาหกรรมกองทุนยังเติบโตได้ แต่อาจไม่ถึง 10% หากมีการเก็บภาษีเทอมฟันด์ เนื่องจากลูกค้าเงินฝากอาจไม่สนใจเข้ามาลงทุนหากผลตอบแทนไม่ต่างจากเงินฝากมากนัก ประกอบกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) อาจชะลอตัวลงและหุ้นต่างประเทศขึ้นสูงมากอาจปรับฐานลง

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการบลจ.ทิสโก้ฯเปิดเผยว่ากองทุนรวมบริษัทเติบโต13.31%ในครึ่งปีแรก จากกองทุนเปิด ทิสโก้ไฮ ดิวิเดนด์ เน้นหุ้นปันผลสูง เนื่องจากตลาดหุ้นแกว่งตัวแคบๆ ครึ่งปีดัชนีหุ้นขึ้น 2.06% กองทุนจึงได้รับความสนใจรวมถึงกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยังมีเงินเข้ามาลงทุน

“ปีนี้เราโตมากกว่าอุตสาหกรรมที่เติบโต 3.64% แต่ครึ่งปีหลังทั้งระบบอาจโตไม่ถึง 10%เนื่องจากกองทุนรวมไทยเป็นกองทุนตราสารหนี้50% ดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นจึงส่งผลกระทบ ส่วนหุ้นไทยยังรอดูเศรษฐกิจและการลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้น จึงมองกองทุนผสมยังได้รับความสนใจต่อ” นายธีรนาถ กล่าว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,278 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


กองทุนรวม โกลบอลอินคัม