กรมควบคุมโรคย้ำมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

9 July 2017


นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค  เผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ปี 2560 มีรายงานผู้ป่วย 81 ราย ใน 16 จังหวัด ซึ่งเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว และมีจังหวัดที่ยังอยู่ในระยะควบคุมโรค 28 วัน ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ระยอง หนองคาย ชัยภูมิ พิจิตร นครสวรรค์ และอุบลราชธานี   สำหรับในจังหวัดพิจิตร ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 11 ราย และยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคในประชาชน โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการป่วยแต่อย่างใด

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าจะยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาประปรายในบางพื้นที่ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะของโรค กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ลดลง  ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่  เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด เป็นต้น โดยขอให้ประชาชนเริ่มต้นที่บ้านของตนเองก่อน จากนั้นขยายไปสู่ชุมชนและสถานที่ส่วนรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”


กรมควบคุมโรค