ททท.จัดโครงการไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์

8 July 2017


ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน"ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์" ฟรี รับของที่ระลึก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่าง 8 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. 

วันที่ 8 ก.ค.60 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร ในเส้นทางกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์" เส้นทางเริ่มจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม - วัดสุทัศนเทพวราราม - วัดราชบูรณฯ - วัดบวรนิเวศ - วัดสระเกศ - วัดมกุฎกษัตริยาราม - วัดระฆังโฆสิตาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น.โดยผู้มาใช้บริการสามารถขึ้นลงรถได้ฟรี ที่หน้าวัดทั้ง 11 แห่งนี้ ซึ่งแต่ละวัดมีความสำคัญ คือ เคยเป็น หรือเป็นที่ประทับ สมเด็จพระสังฆราช ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่องค์ที่ 1-องค์ปัจจุบัน (องค์ที่ 20) และสำหรับที่วัดระฆังโฆสิตาราม นั้น จะจอดรถเวียนที่บริเวณท่าช้าง และสามารถเดินทางข้ามเรือได้ ณ บริเวณท่าช้าง โดยต้องเสียค่าบริการเรือข้ามฟากเองททท. ไหว้พระ รัตนโกสินทร์