เสวนา “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน”

6 July 2017


สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน” โดยมีวิทยากร คือ ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาการพาณิชย์ประจำกรุงปักกิ่ง นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัจจา ชั้น1 อาคารอธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์


รถไฟไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าว ธุรกิจบัณฑิต