ส.ประมงฯเห็นด้วยรัฐใช้ม.44แก้ปัญหาต่างด้าวทั้งแนะทางออก2แนว

5 July 2017


นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เผยว่าตนเห็นด้วยที่รัฐบาลจะใช้ ม.44 ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากพรก.แรงงานต่างด้าว โดยเห็นว่า ถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงความต้องการของผู้ประกอบการนั้น รัฐบาลควรจะ 1.ออกกฎหมายขยายเวลาการบังคับใช้้โทษปรับและโทษจำคุกออกไปอย่างน้อย120วัน

2.ควรเปิดให้แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนใหม่ทุกกลุ่มอาชีพในช่วง120 วันในทุกๆจังหวัด ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดและแทบจะไม่กระทบกับภาคเศรษฐกิจเลย

"ส่วนในประเด็นที่รัฐบาลไปตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ควรให้กระทรวงการต่างประเทศไปพูดคุยทำความเข้าใจถึงความจำเป็น เพราะไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะเสียหายมากมายมหาศาลได้ และในเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้หลังจาก120วันไปแล้วค่อยดำเนินการตามที่ได้ตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน "


ม.44 ประมง ต่างด้าว