‘ลาซาด้า’ปูฐานลงทุน ปั้น SMEs สู่อี-คอมเมิร์ซ

6 July 2017


ลาซาด้า เร่งปูพื้นที่ฐานเอสเอ็มอีค้าขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ “อุตตม”ยันลงทุนแน่ในอีอีซี หลังเข้าพบรายงานความคืบหน้าการลงทุนถึง 7 ครั้ง รอแค่ตัดสินใจเลือกพื้นที่สร้าง “เจน 5 อี-คอมเมิร์ซ พาร์ก” คาดได้ข้อสรุปปลายปีนี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเชิญชวนนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายมาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทางผู้บริหาร “ลาซาด้า”ได้เข้ามาหารือเป็นครั้งที่ 7 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา โดยยังยืนยันจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ โดยจัดตั้งเป็น “เจน 5 อี-คอมเมิร์ซพาร์ก”ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานที่ตั้งอยู่

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ จากการหารือล่าสุดทางลาซาด้ายืนยันว่านอกจากจะเข้ามาลงทุนแล้วจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มากขึ้น ในความร่วมมือการพัฒนาเอสเอ็มอีของไทย ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะสู่การค้าแบบอี-คอมเมิร์ซ เรียนรู้การทำตลาด ซึ่งจะไม่มีการปิดกั้นช่องทางการจำหน่ายเฉพาะของเว็บไซต์ลาซาด้าหรืออาลีบาบาเท่านั้น หลังจากที่ผ่านมาทางลาซาด้า ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดการอบรมเอสเอ็มอีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้ว และกำลังจะขยายไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ผ่านศูนย์เอสเอ็มอีประจำจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีการหารือร่วมกับนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถึงความร่วมมือในการขายสินค้าทางอี-คอมเมิร์ซ ตลอดจนการขนส่งผ่านไปรษณีย์ไทยด้วย

นายอุตตม กล่าวอีกว่า ลาซาด้ายืนยันชัดเจนว่า ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคในการกระจายสินค้าอี-คอมเมิร์ซ ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และตลาดโลก เนื่องจากไทยมีที่ตั้ง หรือยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และไทยยังมีขนาดตลาดอี-คอมเมิร์ซที่ใหญ่และเติบโตสูง และเอสเอ็มอีไทยมีซัพพลายเชนที่ยาว ขณะเดียวกันยังมองเห็นสิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรืออีอีซี และภาครัฐยังมีความมุ่งมั่นในการผลักดันภายใต้นโยบายขยายความเติบโตทางเศรษฐกิจ

“การลงทุนจะแบ่งเป็นเฟส เริ่มต้นจากการสร้าง “เจน 5 อี-คอมเมิร์ซ พาร์ก” ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองที่มีองค์ประกอบเชื่อมโยงอี-คอมเมิร์ซ ตั้งแต่การพัฒนาผู้ประกอบการ การผลิตสินค้าเอสเอ็มอี ไปถึงการเป็นศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ขณะนี้กำลังจัดหาสถานที่ คาดว่าในเฟสแรกจะเริ่มลงทุนได้ภายในปีนี้ ส่วนเจน 5 จะเต็มรูปแบบได้ภายในระยะเวลาปี 2562”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,276 วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ลาซาด้า SMEs อี-คอมเมิร์ซ