นบข.ไฟเขียวเจียเม้งขยายเวลา ส่งข้าวถุง-ปิดโครงการเม.ย.59

11 November 2015


นบข.ไฟเขียว “เจียเม้ง” ขยายเวลาส่งมอบข้าวถุงเพื่อชุมชน 1 พันตันแรก จากสิ้นสุด 31 ต.ค. เป็น 31 ธ.ค.58 และขยายเวลาสิ้นสุดโครงการเป็น 30เม.ย. 59 อ้างเหตุหลายพื้นที่เส้นทางขนส่งเข้าถึงยาก ขณะพบปัญหาอื้อเตรียมปิดโครงการเมษายน 2559

แหล่งจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ถึงความคืบหน้าการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตามโครงการเพื่อชุมชน ว่าหลังจากที่คณะกรรมการนบข.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาอนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์โดยให้กรมการค้าภายในดำเนินการจัดทำข้าวถุงเพื่อจำหน่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเป็นการนำข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลไม่เกิน 2 หมื่นตัน เพื่อทำเป็นข้าวถุงที่ได้มาตรฐาน เป็นข้าวขาว 5% บรรจุถุง 2 กิโลกรัม ราคา 30 บาท ข้าวเหนียว 10% บรรจุถุง 2 กิโลกรัม ราคา50บาท ซึ่งราคาถูกกว่าราคาตลาด 20%

ทั้งนี้ได้แบ่งการบรรจุถุงครั้งที่ 1 ซึ่งหลังจากที่กรมการค้าภายใน ได้ทำสัญญากับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยในการให้สมาชิกที่สนใจนำไปบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้นใช้ข้าวปริมาณ 1 พันตัน เป็นข้าวขาว 5% จำนวน 900 ตัน และข้าวสารเหนียว 10% จำนวน 100 ตัน โดยสมาคมฯได้ส่งมอบข้าวที่บรรจุถุงครั้งที่ 1 ให้กับสหกรณ์ไปแล้วในพื้นที่ 58 จังหวัด ปริมาณ 600 ตัน หรือ 3 แสนถุง แยกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 500 ตัน ข้าวสารเหนียว 10% จำนวน 100 ตัน และครั้งที่ 2 เป็นข้าวขาว 5% ฤดูกาลใหม่ ปริมาณ 400 ตัน หรือ 2 แสนถุง ซึ่งได้มีการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับการจัดสรรจากสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยในการบรรจุข้าวถุง ได้มีหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 แจ้งว่าได้มีการส่งมอบข้าวถุงครั้งที่ 1 ปริมาณ 600 ตันบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำนวน 3 แสนถุง แยกเป็นข้าวขาว 5% ฤดูใหม่ ปริมาณ 500 ตัน หรือ 2.5 แสนถุง และข้าวสารเหนียว 10% ฤดูใหม่ ปริมาณ 100 ตัน หรือ 5 หมื่นถุง ให้กับสหกรณ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม - 17 กันยายน 2558 โดยมีค่าดำเนินการตามสัญญาจัดหาข้าวสารบรรจุถุงตามโครงการในครั้งแรกประมาณ 12 ล้านบาท โดยคำนวณเป็นข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ปริมาณรวม 1.296 พันตัน แยกเป็นข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2555/2556 จำนวน 270 ตัน ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/2557 จำนวน 1.026 พันตัน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการส่งมอบข้าวถุง 1 พันตัน ซึ่งขณะนี้เหลือการส่งมอบอีก 400 ตันนั้นได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ดังนั้นจึงขอขยายการส่งมอบซึ่งกรมการค้าภายในเห็นควรขยายเวลาสัญญาการส่งมอบกับสมาคมฯ จากวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ไปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และระยะเวลาดำเนินโครงการให้สิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2559 จากเดิมจะสิ้นสุดโครงการ 31 มกราคม 2559 ซึ่งที่ประชุม นบข. ได้เห็นชอบตามที่กรมการค้าภายในเสนอมา

“หลังจากส่งมอบข้าวครบ 1 พันตันในเดือนเมษายน 2559 โครงการนี้จะปิดตัวลง เนื่องจากพบปัญหาค่อนข้างมากเช่น ข้าวที่เราส่งไปขายในส่วนของบางสหกรณ์เขาก็ทำข้าวถุงขายเอง ทำให้ได้รับผลกระทบจากข้าวราคาถูกของโครงการขณะที่บางแห่งการขนส่งก็ลำบาก หรือประชาชนบางพื้นที่ไม่นิยมบริโภคข้าวขาว 5% เช่น ภาคอีสานนิยมกินข้าวเหนียว นอกจากนี้ประชาชนมองว่าปริมาณข้าวที่บรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัมน้อยเกินไปควรบรรจุขนาด 5 กิโลกรัมหรือ 15 กิโลกรัม และวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ซื้อที่เคร่งครัดเกินไปทำให้สหกรณ์ต้องระมัดระวังในการจำหน่ายเป็นต้น”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,103 วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ข้าวถุง บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด