นายกฯเปิดประชุมใหญ่สศช.ขับเคลื่อนแผนฯ12สู่อนาคตประเทศไทย

3 July 2017


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อนาคตประเทศไทย” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ภายหลังจากกล่าวปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “กระทรวงคมนาคม เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน” (Ministry of Transport Better Connect Better Life) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการของกระทรวงฯ ต่อนายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว สศช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 13 แห่ง ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ


สศช. คมนาคม ขับเคลื่อนแผนฯ 12