ทนาย IFEC ถอนตัวคดีอดีตพนง.ฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

3 July 2017


ศาลแรงงานกลางนัดสืบพยานครั้งแรกคดีปลดพนักงานไอเฟค 24 คน "ทนายความ" ไอเฟค ตัวแทน "วิชัย" ขอถอนตัวกลางทาง เผยขอข้อมูลหลายครั้งไม่ได้รับ ได้านตัวแทนรายย่อยส่งหลักฐานเพิ่มเติม เร่ง ก.ล.ต.ดำเนินการ "วิชัย" จัดลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มีรายงานว่าที่ศาลแรงงานกลาง ในวันนี้ (3 ก.ค.) ศาลได้นัดสืบพยานครั้งแรกกรณีที่พนักงานบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) จำนวน 24 คน ร้องเรียนกรณีถูกให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว 3 รอบ แต่ไอเฟค ส่งเพียงทนายตัวแทนมาทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้ ส่งผลให้พนักงานได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากตกงานเป็นเวลากว่า 8 เดือน ซึ่งการนัดสืบพยานครั้งแรกนี้ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ ต้องมาให้การต่อศาลฯ แต่ก็ยังมอบหมายให้ทนายความมาเช่นเดิม

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ล่าสุด ทนายความที่เป็นตัวแทนของไอเฟคได้ตัดสินใจขอถอนตัวจากคดีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาได้ขอเรียกเอกสารและหลักฐานการกล่าวหาพนักงาน ซึ่งถูกปลดออกจากบริษัทไปหลายรอบ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตัวแทนทนายต่อไปได้ ทั้งนี้ศาลแรงงานได้นัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

“เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า การปลดพนักอย่างไม่เป็นธรรม และมีการเล่นการเมืองภายในบริษัทฯ ซึ่งพวกเราพร้อมสู้อย่างถึงที่สุด เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพวกเราที่ถูกสั่งปลดออกจากพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม”อดีตพนักงานไอเฟคกล่าว

นายประจักษ์ รัศมี ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดทำหนังสือและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเพื่อขอให้เร่งตรวจสอบการจัดประชุมของไอเฟค ภายใต้การบริหารงานของ นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ด้วยวิธีการเทคะแนน หรือ Cumulative Voting ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้นักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในไอเฟค จำนวน 27,170 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.60) ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

“เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีการดำเนินการจัดประชุมเลือกกรรมการไอเฟคโดยรวบรัด เมื่อฝ่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายโต้แย้งคัดค้าน ฝ่ายผู้บริหารก็พยายามบ่ายเบี่ยงรวบรัดการประชุม โดยอ้างว่าได้ดำเนินการจัดประชุมชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งยังมีพฤติการณ์ให้มีการเลือกตั้งตามวิธี Cumulative Voting เพื่อให้รายชื่อฝ่ายที่ตนเสนอได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยครั้งนั้นมีนายธวัช ไทรราหู อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ ยืนยันว่าได้ดำเนินการชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากผิดกฎหมายเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบ”

นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการคือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (ตามข้อบังคับบริษัท) แต่เมื่อลงคะแนนจริง กลับเปลี่ยนเป็นให้ลงคะแนนโดยวิธี Cumulative Voting ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ส่งเอกสารและวีดิทัศน์มอบให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.ด้วย


IFEC ทนาย