คต.เตรียมยื่นอุทรณ์คำสั่งศาลปกครองเปิดประมูลข้าวเสื่อมสัปดาห์นี้

3 July 2017


กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นอุทรณ์คำสั่งศาลปกครองเปิดประมูลข้าวเสื่อม ในสัปดาห์นี้ มั่นใจเปิดประมูลข้าวรัฐทุกขั้นตอนโปร่งใสทำตามระเบียบ รับอาจส่งผลให้แผนระบายข้าวในสต็อกล่าช้าออกไป

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดประมูลข้าวของภาครัฐ หลังจากที่ ศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศการระงับกระบวนการประกวดราคาและทำสัญญา กับบุคคลหรือนิติบุคคลรวมถึงการดำเนินการตามสัญญาในการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ออกไปก่อน หลังจากที่ บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด ในการประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ปริมาณรวมกว่า 525,833 ตัน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
โดยยืนยันว่า บริษัทดังกล่าวขาดคุณสมบัติและมีคดีความกับกรมการค้าต่างประเทศ 20 ปีที่แล้ว ในกรณีสัญญาในโครงการยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังผ่านกลไกการผลิตและการตลาดปี 2536 / 2537 และมีคำพิพากษาศาลฎีกาให้บริษัทดังกล่าวชำระเงินค่าปรับแก่กรม แต่กลับยังไม่ได้มาชำระเงินค่าปรับครบตามจำนวน จึงถือว่าขาดคุณสมบัติและ ทำให้กรมต้องนำเข้าในส่วนดังกล่าวมาเปิดประมูลใหม่ ซึ่งจากคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองทำให้กรมต้องชะลอการขายข้าวในกลุ่มดังกล่าว ที่เหลืออยู่กว่า 500,000 ตัน ออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งศาลออกมา ว่าจะให้ดำเนินการหรือมีแนวทางอย่างไร รวมทั้งชะลอการทำสัญญากับผู้ที่เสนอราคาสูงสุดสำหรับข้าวเพื่ออุตสาหกรรมการบริโภคของสัตว์ที่มี ผู้เสนอราคาสูงสุดไปแล้วเป็นปริมาณกว่า 2,000,000 ตัน

ทั้งนี้ยืนยันว่ากระบวนการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลทุกขั้นตอน มีความโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบ แต่ยอมรับว่าจากคำสั่งดังกล่าวที่มีออกมาอาจจะกระทบต่อแผนระบายข้าวให้ล่าช้าออกไป รวมทั้งเพิ่มภาระ และทำให้รัฐมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้าวในกลุ่มดังกล่าว เดือนละกว่า 31.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการเปิดประมูลข้าวในกลุ่มดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้เรียบร้อยเมื่อใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล แต่ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความสูญเสียของภาครัฐ

ขณะเดียวกันได้มีการชี้แจงเงื่อนไขการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ที่ยังเหลืออยู่อีกกว่า 160,000 ตัน โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ในวันที่ 13 กรกฎาคม ก่อนที่จะให้ยื่นเสนอราคาประมูลในวันที่ 18 กรกฎาคม ทั้งนี้ข้าวในสต๊อกรัฐบาลขณะนี้มีเหลืองรวมอยู่กว่า 700,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสำหรับเพื่อการบริโภค 1.6 แสนตัน ,ข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนกว่า 1.4 แสนตัน และข้าวเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์อีก 500,000 ตัน ทำให้ขณะนี้รัฐสามารถระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลได้แล้วกว่า 15.97 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 141,200 ล้านบาท ส่วนการส่งออกข้าวในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถส่งออกข้าวได้แล้วรวมกว่า 6.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.8% คิดเป็นมูลค่า 2,595 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 18.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน


กรมการค้าต่างประเทศ คต. ประมูลข้าวเสื่อม