กรมควบคุมโรคเตือน!พบสัตว์ปีกป่วยตาย แจ้ง อสม.หรือปศุสัตว์ในพื้นที่

2 July 2017


นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2560 มีรายงานการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในหลายประเทศของภูมิภาคเอเซีย  ส่วนในประเทศไทยแม้ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมานานประมาณ 12 ปี (ตั้งแต่ปี 2549) แล้วก็ตาม แต่ยังพบรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในบางจังหวัด เฉพาะในเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับแจ้งเหตุการณ์สัตว์ปีกป่วยตายใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี สุโขทัย  และพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่พบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรค กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก และเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติภายในประเทศ  หากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ ควรแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือปศุสัตว์ในพื้นที่  เพื่อดำเนินการหาสาเหตุ เก็บตัวอย่างส่งตรวจและควบคุมโรคในสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิตหรือป่วยตายโดยตรง  หากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น สวมถุงมือ ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก และล้างมือหลังการสัมผัส ที่สำคัญไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องสัตว์ปีกป่วยตายสอบถามข้อมูลได้ที่จากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0-2653-444 ต่อ 4137-8

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ควรไปพบแพทย์และแจ้งประวัติสัมผัสสัตว์ปีก เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

 


กรมควบคุมโรค ปศุสัตว์ อสม.