‘เพชรบูรณ์’เปิดเส้นทางที่ 3 ผนึกการค้า-ท่องเที่ยวเมียนมาเชื่อมสู่ลาว

3 July 2017


ตากจับมือเพชรบูรณ์ เปิดช่องทาง 3 ผนวกธุรกิจท่องเที่ยวและเกษตรอุตสาหกรรมตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมเมียนมา-เขตเศรษฐกิจพิเศษ-ลาว รับเออีซี

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้นำคณะภาคธุรกิจเอกชนจังหวักตาก ร่วมการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 เรื่อง "เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม" ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย มีนักธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มชาติสมาชิกให้ความสนใจงานแสดงสินค้า LIMEC EXPO กันคึกคัก ซึ่งแผนที่ LIMEC ใหม่ หรือ "ประตูที่สาม" มีการผนวกเส้นทางเพชรบูรณ์ ไชยะบุรี หลวงพระบาง ผ่านด่านนากระเซ็ง จ.เลย เข้ามาด้วย เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพอีกเส้นทางหนึ่ง นอกเหนือจากช่องทางที่ 1 บริเวณด่านชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา แลช่องทางที่ 2 ด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากเพชรบูรณ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 350 กม. และจากเพชรบูรณ์-หลวงพระบาง ผ่านด่านนากระเซ็ง ก็มีระยะทางรวม 500 กิโลเมตรเท่านั้น หากดึงศักยภาพของด่านนากระเซ็ง จ.เลย ออกมาพัฒนา ก็จะทำกลุ่ม LIMEC มีช่องทางเข้า-ออกเพิ่มอีก รวมเป็น 3 ช่องทาง

‘เพชรบูรณ์’เปิดเส้นทางที่3 ผนึกการค้า-ท่องเที่ยวเมียนมาเชื่อมสู่ลาว"แม้ว่าเพชรบูรณ์ไม่ใช่เมืองชายแดน แต่ถือว่าอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก และอยู่บนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northeastern Economic Corridor) อีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ยังมีข้อตกลงด้านการศึกษาพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนแก่นักเรียนบนเส้นทาง LIMEC อีกด้วย สำหรับจังหวัดตาก อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก) และศูนย์กลาง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Communit-AEC) ที่เป็นจุดเชื่อมโยง ในภูมิภาค"

งานสัมมนา “เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม”นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า การสัมนาครั้งนี้ เป็นเวทีเชื่อมโยงและนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่าง 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา,ไทย,ลาว อย่างเป็นรูปธรรม ทางประเด็นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว,การศึกษา,สุขภาพและโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดการเจรจาทางการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการบนเส้นทาง LIMEC ซึ่งเชื่อมโยงโดยระบบขับเคลื่อนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษทางการค้า และการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ LIMEC โดยการจัดประชุมฯในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบฯจากทาง TCEP

สถิติการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตาก ระบุว่า ปี 2553 มีการส่งออกมูลค่า 28,673 ล้านบาท ปี 2554 ส่งออก 17,491 ล้านบาท ปี 2555 ส่งออกมูลค่า 33,968 ล้านบาท ปี 2556 41,463 ล้านบาท ปี 2557 ส่งออกมูลค่า 55,957 ล้านบาท ปี 2558 ส่งออก 64,240 ล้านบาท ปี 2559 ส่งออก 79,627 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560( ต.ค.) 55,298 ล้านบาท ขณะที่นำเข้าสินค้ามีปริมาณน้อยกว่า โดยในปี 2553 มีการนำเข้าเป็นมูลค่า 1,109 ล้านบาท ปี 2554 นำเข้าสินค้าเป็นมูลค่า 854 ล้านบาท ปี 2555 นำเข้า 1,162 ล้านบาท ปี 2556 นำเข้า 2,510 ล้านบาท ปี 2557 นำเข้ามูลค่า 3,519 ล้านบาท ปี 2558 นำเข้า4,073 ล้านบาท ปี 2559 นำเข้าเป็นมูลค่า 4,179 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 ( ต.ค.-พ.ค.) นำเข้า 3,493 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,275 วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เมียนมา ท่องเที่ยว ลาว เพชรบูรณ์