งัดม.44 แก้ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

30 June 2017


ม.44 แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ชะลอการบังคับใช้กฎหมาย 3 มาตรา ผ่อนผันให้นายจ้างทำให้ถูกต้อง 120 วัน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวแทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายสถาบันภาคเอกชน (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือการแก้ปัญหา หลังพ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ

นายวิษณุ เครืองามนายวิษณุ เปิดเผยหลังการประชุมว่า จะมีการใช้อำนาจตามมาตรา 44 บรรเทาปัญหาที่เกิดจาก พ.ร.ก.ดังกล่าว โดยออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้ชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย 3 มาตรา คือ มาตรา 101 กรณีการเอาผิดลูกจ้าง มาตรา 102 เอาผิดนายจ้างที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่รับอนุญาต และมาตรา 122 การรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน ซึ่งมาตราเหล่านี้เป็นเรื่องการเอาผิดและมีโทษหนักแก่นายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทบาทต่อคนต่อราย โดยให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไป 120 วัน และระหว่างนี้จะไม่มีการจับกุม ยกเว้นมีการค้ามนุษย์ และจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 มิถุนายน โดยการเลื่อนออกไปนี้เพื่อจัดการกับระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ต้น ให้กลับไปขออนุญาตที่ประเทศของเขาให้ถูกต้อง ขณะที่กระทรวงแรงงานจะประสานงานการขออนุญาตจากประเทศนั้นๆที่ชายแดน ไม่ต้องเข้าไปในประเทศนั้น โดยที่คนของประเทศนั้นสามารถมาตรวจสอบได้และเพื่อออกใบอนุญาต

Migrant workers work at a shrimp factory in Samut Sakhon on the outskirts of Bangkok March 22, 2007. Human rights groups say thousands of children and illegal Myanmar migrants are working in Thailand's $2 billion-a-year shrimp export industry, often in conditions little short of modern-day slavery. Industry officials deny the allegations. Picture taken March 22, 2007. REUTERS/Chaiwat Subprasom (THAILAND)“เนื้อหาของคำสั่งมาตรา 44 นี้ จะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้ถูกจับกุมระหว่างเดินทางกลับ หรือถูกรีดไถ่ข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ได้ ยกเว้นมีความผิดเรื่องค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงขอให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือมีความผิดเงื่อนไขจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้รีบไปดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนนายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะยังมีเวลาผ่อนผัน 120 วัน ขณะที่ผู้ประกอบการโรงงานควรทำความเข้าใจกับลูกจ้างว่าสามารถทยอยเดินทางกลับไปขออนุญาตให้ถูกต้อง จะได้ไม่เกิดปัญหาสูญญากาศ และเสียสภาพคล่องเพราะแรงงานไม่อยู่”

นอกจากนี้ยังมีศูนย์พิสูจน์บุคคลที่เป็นแรงงงานเมียนมา 5 แห่งในไทย ถ้ารัฐบาลเมียนมายินยอม ก็จะให้ 5 ศูนย์นี้ออกใบอนูญาตได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน หรือาจมีช่องทางในการอำนวยความสะดวก เช่น การยื่นขอทางออนไลน์ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาถูกกฎหมาย แต่ทำงานผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตนั้น เช่น อนุญาตให้ไปทำงานในพื้นที่หนึ่งแต่กลับไปทำงานอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย แต่จะอนุโลมให้ไปแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดว่าได้เปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ถูกกฎหมาย

ความผิดที่ระบุในพ.ร.ก.นี้เป็นเหมือนเดิม แต่โทษมีความรุนแรงมากขึ้น ปรับสูงขึ้น และต้องกำชับว่าให้มีความรอบคอบในการทำกฎหมายที่ยังมีเล็ดลอดเกิดปัญหาออกมา เหมือนกับตำรวจพยายามทำเต็มที่ ผู้ร่างก็ทำอีกอย่าง เช่นเดียวกับที่กฎหมายถ้าเขียนไว้ชัดเจน คนจะหาช่องแล้วมาบอกว่ากฎหมายมีช่องว่าง แสดงว่ากฎมหายมีข้อบกพร่องไม่ได้


นายวิษณุ เครืองาม แรงงานต่างด้าว