สรท.ลุ้นส่งออกไทยขยายตัวได้ถึง 5%-ห่วงบาทแข็งตัวฉุด

30 June 2017


สรท.มั่นใจส่งออกปีนี้ขยายตัว 3.5% แต่ยังมีลุ้นอาจไปได้ถึง 5% หลังเศรษฐกิจโลกดี รับยังห่วงค่าบาทแข็งสู้คู่แข่งไม่ไหว แนะรัฐเลื่อน การใช้พ.ร.ก.บริหารจัดการทำงานต่างด้าวออก เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.)นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า การส่งออกในเดือนพฤษภาคม มีมูลค่า 19,944 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้การส่งออก 5 เดือนแรกของไทย มีมูลค่ากว่า 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 7.21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้สรท.ยังคงคาดการณ์การส่งออกของไทยปีนี้น่าจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ขยายตัวได้ที่ 3.5% เนื่องจากแนวโน้มครึ่งปีหลังน่าจะส่งออกได้ดี เฉลี่ยเดือนละ 18,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ภาวะการค้า และการส่งออกทั่วโลกขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มีโอกาสที่การส่งออกจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายไว้

อย่างไรก็ดียังมีความเสี่ยงที่ต้องคิตตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี อาจส่งผลต่อต้นทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก รวมถึงราคาน้ำมันดิบโลก และยางพาราที่อยู่ในระดับต่ำส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆลดลงตาม นอกจากนี้ประเทศคู่ค้าได้นำเข้าสั่งซื้อสินค้าไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีสินค้าคงคลังเหลืออยู่มากอาจชะลอการนำเข้า

ขณะเดียวกันสถานการณ์การเมือง และการก่อการร้ายในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่ยังไม่ชัดเจน และมาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้การส่งออกในครึ่งปีหลังยังมีความเสี่ยง

ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ภาครัฐสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการทำและเข้าถึงประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน มากขึ้น และเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานอุตสาหกรรม โดยอยากให้ภาครัฐพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของภาคอุตสาหกรรม ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ และให้จัดสรรทรัพยากรภาครัฐให้เพียงพอ และอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และอยากให้เร่งพัฒนายกระดับประสิทธิภาพการให้บริการในท่าเรือหลักด้วย


สรท. ส่งออก สภาผู้ส่งออก