"สมหวัง เงินสั่งได้"เอาใจสิงห์นักบิด อัดโปรโมชั่น“กู้เต็มร้อย เติมเต็มถัง”

29 June 2017


สมหวัง เงินสั่งได้ จัดโปรโมชั่น “กู้เต็มร้อย เติมเต็มถัง” เอาใจลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์โดยไม่ต้องโอนเล่ม ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รับเงินสดภายในครึ่งชั่วโมงหลัง ได้รับอนุมัติกับยอดจัดเต็ม 100% พร้อมรับทันทีบัตรเติมน้ำมัน PT มูลค่า 100บาท แบบไม่ต้องลุ้น

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุ กประเภท ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) เปิดเผยว่า สมหวัง เงินสั่งได้ จัดโปรโมชั่น “กู้เต็มร้อย เติมเต็มถัง” สำหรับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อที่ได้    รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ก.ค.2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2560 จากสมหวัง เงินสั่งได้ รับฟรีทันทีบัตรเติมน้ำมันจากผู้ให้บริการสถานีน้ำมันพีที (PT) มูลค่า 100 บาท โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องโอนเล่มท ะเบียน ไม่ต้องมีคนคํ้าประกัน รับสินเชื่อสูงสุดเต็ม 100% หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บ ริษัทกำหนดและอนุมัติไวรับเงินส ดภายใน 30 นาทีหลังได้รับอนุมัติ ที่สมหวัง เงินสั่งได้ทุกสาขาใกล้บ้านกว่า 160 แห่ง

สมหวัง เงินสั่งได้ เล็งเห็นโอกาสในการขยายการเติบโตในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ ไซด์ โดยเฉพาะในตลาดหัวเมืองใหญ่ของแ ต่ละภูมิภาค และหากพิจารณาจากข้อมูลของกรมกา รขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 พ.ค.2560 พบว่ามีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จด ทะเบียนสะสมอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 20 ล้านคัน จึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่อนข้างมาก

“สมหวัง เงินสั่งได้ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อท ะเบียนรถทุกประเภท พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส นับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนหรื อวงเงินฉุกเฉิน ให้กับลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ลูกค้าทั่วไป รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มช่ องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบใ ห้กับลูกหนี้นอกระบบทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการควบคู่กับกิจกรรม ให้ความรู้ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ กับสมหวัง ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้ เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 10,000 ราย วางเป้าหมายภายในปีนี้จะเพิ่มอีก 35,000 ราย”


ทิสโก้ สมหวัง เงินสั่งได้ จำนำทะเบียนรถ