“ประชาธิปัตย์” บุกทำเนียบ ชงรัฐแก้ราคายางตกต่ำ

28 June 2017


“ประชาธิปัตย์” ยกทีมบุกทำเนียบยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี แนะ 4 ข้อเสนอแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 มิถุนายน) สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคฯ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะอดีต ส.ส.พรรค เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับหนังสือและหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ ทางพรรคประชาธิปัตย์มีข้อเสนอแนะกับรัฐบาล มองว่า สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที รวม 4 ประการ ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาลใช้การบริหารตลาดโดยประกาศว่าจะไม่ขายยางพาราในสต๊อค และจะนำมาใช้ในประเทศไทยเท่านั้น

2.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐนำยางพาราไปแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศให้มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เช่น นำไปเป็นส่วนผสมในการทำถนนซึ่งปรากฏว่า แม้รัฐบาลจะประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดหรือจังหวัดใดนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ยกเว้นอบจ.สงขลา และ อบจ.ตรังที่นำยางพาราไปเป็นส่วนผสมในการทำถนน ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลถือว่าการนำยางพาราไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา และเป็นเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในหน่วยงานที่สามารถใช้ยางพาราได้ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท  เป็นต้น และให้หน่วยงานนั้นแจ้งตัวเลขการใช้ยางพาราในหน่วยงานต่อรัฐบาลทุก 4 เดือน

3.ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของราคายางพาราราคาไม่ได้เป็นไปตามอุปสงค์-อุปทานแต่มีการตั้งราคาเพื่อแสวงหากำไรตามใจผู้ซื้อ ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย(ก.ย.ท.)ที่มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 (4) และมาตรา 10 (6)  ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยจึงควรจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราโดยเร็ว และป้องกันมิให้มีการตั้งราคาซื้อขายโดยแสวงหากำไรเกินควรจากผู้ซื้ออีกต่อไป และ4.ขอให้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางกลางคือไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อกำหนดแผนการผลิตและการจำหน่ายร่วมกันอย่างชัดเจน

 

 


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคประชาธิปัตย์ ทำเนียบรัฐบาล แก้ราคายางตกต่ำ