สสว.ผนึกเอ็ตด้าพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เอสเอ็มอี

27 June 2017


สสว. ผนึกกำลัง เอ็ตด้า ส่งเสริมพัฒนา ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ต่อยอด SMEs Go Online ดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกส่งบุคลากรสายตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว. เปิดเผยว่า สสว.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ เอ็ตด้า และภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่อีคอมเมิร์ซและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs สู่อีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสินค้า การแนะนำ การถ่ายภาพและเขียนข้อมูลเพื่อขายสินค้าให้โดนใจผู้ซื้อ

รวมทั้งการนำสินค้าขึ้นขายผ่าน ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาร์เก็ตเพลสที่ได้รับความนิยม พร้อมจัดให้มีกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและช่วยโปรโมทช่วยเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อ โครงการนี้จะสร้างโอกาสให้ SMEs เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล ซึ่งส่วนนี้เป็นอีกตัวแปลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 2.16 หมื่นราย และสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 210 ล้านบาท

นางสุรางคณา วายุภาพ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และบ่มเพาะผู้ประกอบการกว่า 1.5 หมื่นรายเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ โดยอบรมผู้ประกอบการกว่า 16 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศและในการต่อยอดโครงการ SMEs Go Online นับเป็นความร่วมมือสำคัญของ สสว. และ เอ็ตด้า ที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ และยกระดับการทำอีคอมเมิร์ซ พัฒนาช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Entrepreneur ในยุค Thailand 4.0 โดยสสว. จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ SMEs ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ขณะที่ทางเอ็ตด้าจะเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการด้วยการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่ SMEs อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เบื้องต้นของการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้จัดเตรียมบุคลากรมาอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและรับสมัครผู้ประกอบการกว่า 30 คน ซึ่งจะทำงานเชิงรุกโทรศัพท์สายตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SMEs Go Online ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งสิทธิ์ในการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพฟรี ยังสามารถโปรโมทสินค้าฟรีจากมาร์เก็ตเพลสชื่อดังระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล


เอสเอ็มอี สสว. เอ็ตด้า