อคส.ทุ่มงบพันล้าน ตั้งตลาดสินค้าเกษตร

1 July 2017


อคส. เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนพัฒนาคลังสินค้าธนบุรี 19 ไร่ ทุ่มกว่าพันล้าน ปั้นโมลเดล เลียนแบบ 3 ตลาดสินค้าเกษตรเจาะลูกค้าไฮเอนด์ เผยรอบแรกได้รับเสียงตอบรับจากคนในชุมชนดี มั่นใจไม่มีปัญหา เตรียมเปิดรับฟังคิดเห็นครั้งต่อไป "ไกรบุญ" คาดเสนอเข้า ครม. ภายในปีนี้

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาคลังสินค้าธนบุรี จำนวน19 ไร่ว่าหลังจากที่ อคส.ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชนในพื้นที่ธนบุรีครั้งที่ 1 พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนและต้องการให้มีการพัฒนาโครงการโดยเร็ว เพราะจะช่วยให้เกิดการจ้างงานและรายได้กับคนในชุมชน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ ซึ่งประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆอคส.จะให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวบรวมเพื่อนำมาปรับปรุงซึ่งจะมีรับฟังความคิดเห็นอีก 2 ครั้ง จากนั้นจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไปคาดว่าภายในปีนี้ ส่วนในปีหน้าน่าจะมีการพัฒนาและก่อสร้าง

ทั้งนี้คลังสินค้าธนบุรี เป็นคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง มีพื้นที่ 19 ไร่ ติดกับถนนเจริญนคร ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีการคมนาคมที่สะดวกและสามารถเดินทางได้ทั้งทางน้ำ และทางบก เป็นพื้นที่ทีมีทำเลดีมีศักยภาพสามารถนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆคือเน้นสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค

"ภายในพื้นที่จะมีศูนย์เรียนรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งจะมีการจัดแบ่งเป็นโซนๆ เช่น อาหารจอดรถ7ชั้น ร้านค้าโอทอป แปลงสาธิตการเกษตร ลานอเนกประสงค์ ไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงตลาดนัด เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 1,100 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี โดยให้เอกชนร่วมลงทุนภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุน 2556 ซึ่งรูปแบบนำตลาดต้นแบบ อาทิ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตลาดไท และตลาดปากคลองตลาด โดยนำ 3 ตลาดดังกล่าวมาเป็นรูปแบบการพัฒนา โดยจะเน้นสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตร"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,274
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


องค์การคลังสินค้า อคส.