“เรืองไกร”ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรธน.ตีความกระบวนการทำพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

26 June 2017


“เรืองไกร” ยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กระบวนการจัดทำร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศ ส่อขัดรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันนี้ (26 มิถุนายน) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่ สนช.ได้ลงมติในวาระ 3 ผ่านร่างทั้งสองไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนโดยเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับที่รัฐมนตรีมีมติให้เสนอ สนช.ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 4 เมษายน 2560 และให้เหตุผลว่า อาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 และมาตรา 259 จึงไม่ถูกต้อง เพราะรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งเพิ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เมษายนนายเรืองไกร กล่าวตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีย่อมไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน การที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว โดยอาศัยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ประกาศใช้ ย่อมไม่เป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับตราขึ้นอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ นอกจากร้องขอให้นายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง

 

 


ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ ร่างพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ