คอนโดฯแบริ่ง สำโรง รอ BTS ส่วนต่อขยาย

25 June 2017


จากการสำรวจการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในย่าน (บางนา-สมุทรปราการ) โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด ระบุว่า ในย่านนี้มีปริมาณคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2557-2558 (มีคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มสูงถึง 6,642 หน่วยและ 7,292 หน่วยตามลำดับ) ซึ่งปี 2556 เป็นปีที่เริ่มโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจากสถานีแบริ่งไปสมุทรปราการ ขณะที่ปี 2559 มีคอนโดมิเนียมใหม่เพียง 3,836 หน่วย

คอนโดฯแบริ่ง สำโรง รอBTSส่วนต่อขยายโดยในไตรมาสแรกของปี 2560 มีคอนโดมิเนียมใหม่เข้าตลาดเพียง 972 หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะตลาดในภาพรวม ขณะที่ความต้องการซื้อห้องชุดในบริเวณนี้ประมาณ 3,500-4,500 หน่วยต่อปี เมื่อพิจารณาแนวโน้มตลาดโดยรวมแล้ว ภาพรวมของตลาดยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดี สินค้ามีการปรับตัวสอดรับกับความต้องการที่มีอยู่ในตลาด

สำหรับระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณสุขุมวิทตอนปลาย ณ ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 78,157 บาทต่อ ตารางเมตร โดยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมของราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้อยู่ที่ 5.6% ต่อปี ขณะที่ระดับราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 7% ต่อปี อันเนื่องมาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยาย คาดว่าราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จะปรับตัวสูงขึ้นอีกในปี 2561-2563 เมื่อรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเปิดให้บริการตลอดเส้นทางในปี 2563

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,273 วันที่ 25 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560