‘แคท’รุกระบบคลาวด์ การันตีความเป็นส่วนตัว-รับโครงสร้างไทยแลนด์4.0

25 June 2017


“แคท” เดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอล รับโครงสร้างไทยแลนด์ 4.0 การันตีรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลของผู้ใช้งานระบบคลาวด์ตามมาตรฐาน ชี้เฝ้าระวังความปลอดภัยข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ soc

นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อ มุ่งสู่เป้าหมาย Thailand 4.0อาทิ โครงการ Digital Park Thailand, โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ตลอดจนโครงการเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นเพื่อให้โครงการ Thailand 4.0 ประสบความสำเร็จ แคท จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม และเมืองต่างๆ จากรูปแบบดั้ง เดิมให้เป็นระบบดิจิตอล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ ทั้งนี้รัฐบาลได้ลงมือดำเนินโครง การต่างๆ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 อาทิ โมเดลเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเริ่มดำเนินการที่ จ.ภูเก็ตเป็นแห่งแรก โดยแคทมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ LoRa IoT ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน CAT Internet Gateway ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักย- ภาพโครงข่ายให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุด

“การเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างมั่นคง นอกจากความรุดหน้าในการพัฒนาระบบและนวัตกรรมดิจิตอลแล้ว ผู้พัฒนาจะต้องรู้เท่าทันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลก Cyber ที่ตามมา เพื่อหาทางป้องกันภัยของระบบ และการปกป้องสิทธิผู้ใช้งานบนระบบทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน” นายกิตติพงษ์กล่าว

ด้าน ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล ของ แคท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แคท ทำหน้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนระบบคลาวด์ มีการดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานตามมาตรฐาน CSA และ ISO 27001 นอกจากนี้ข้อมูลยังได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลโดยเฉพาะก็ตาม นอกจากมาตรฐานดังกล่าวแล้ว แคท ยังได้เฝ้าระวังสังเกตการณ์ความปลอดภัยของข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ Security Operation Center (SOC) พร้อม วางมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับพนักงานผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด

‘แคท’รุกระบบคลาวด์ การันตีความเป็นส่วนตัว-รับโครงสร้างไทยแลนด์4.0“เราให้บริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางหน่วยงานมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหว นอกจากการปกป้องข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้ว เรายังสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ตลอดจนมีระเบียบปฏิบัติสำหรับ พนักงานที่มีความเข้มงวด ซึ่งผมรับรองได้ในศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา รวมไปถึงจรรยาบรรณของผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ/ความปลอดภัยแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศ” ดร.ยุทธศาสตร์กล่าว พร้อมเสริมว่า “ทั้งนี้ในส่วนของสิทธิการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานก็ควรมีความตระหนักถึงและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเช่นกัน”

ทั้งนี้ เทคโนโลยี CAT Cyfence และ IRIS CLOUD ของ กสท โทรคมนาคม ได้คว้ารางวัลผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing และระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสาร สนเทศยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 จาก The Frost & Sullivan Best Practices Awards ซึ่งเป็นการ ได้รางวัลต่อเนื่องในปี 2015 และ 2017 อีกด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,273 วันที่ 25 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560


แคท กสทโทรคมนาคม