นกแอร์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน AOC ใหม่

23 June 2017


นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC)ของนกแอร์ เป็นอีกก้าวที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปลดธงแดงของสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้สามารถให้บริการเส้นทางบินระยะไกลได้ในอนาคต ซึ่งสายการบินนกแอร์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปฏิบัติการบิน การฝึกอบรม การซ่อมบำรุง และการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยความปลอดภัยของผู้โดยสารยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดในการให้บริการ

ขณะนี้นกแอร์กำลังเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง พร้อมมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานเกิดผลในเชิงบวกโดยเร็ว และมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารทุกคน โดยมีแผนลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น และปรับปรุงการขยายเครือข่ายการบิน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องบิน นอกจากนี้ นกแอร์จะมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจบางส่วนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้โดยสารในปัจจุบัน

โดยนกแอร์ยังคงเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีความเป็นมิตร มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมเส้นทางภายในประเทศ พร้อมกับการขยายเส้นทางการบินในตลาดระดับภูมิภาค ซึ่งในขณะนี้มุ่งเน้นการขยายเส้นทางบินไปยังจีน ทั้งยังได้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริการ และมาตรฐานที่ดีที่สุดเข้ามาใช้เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ทั้งจะไม่หยุดพัฒนาต่อไป เพื่อให้นกแอร์ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดอย่างต่อเนื่อง
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)กล่าวว่า นกแอร์ เป็นสายการบินรายที่6 ที่ได้รับมอบAOC ตามมาตราฐาน ICAO จากกพท.ซึ่งมีสายการบินของไทยทั้งหมดที่ได้รับAOCไปแล้ว มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมทั้งหมดประมาณ80% จากเส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งหมดของสายการบินสัญชาติไทย

การตรวจสอบและออกAOCดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขอรับการตรวจสอบICVM (ICAO Coordinated Validation Mission) จากICAO เพื่อขอปลดธงแดง ซึ่งกพท.ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย(SSC)จำนวน33 ข้อ และภายในวันที่30 มิถุนายนนี้ กพท.จะยื่นหนังสือร้องขอให้ICAO มาตรวจสอบไทย โดยหวังว่าICAO จะสามารถเข้ามาตรวจสอบตามที่ประเทศไทยร้องขอได้ในเดือนกันยายนปี 2560 นี้

อย่างไรก็ตามแม้กพท.จะยื่นร้องขอรับการตรวจได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการเดิมที่วางไว้ แต่ต่อจากนี้กพท.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบสายการบินอื่นๆเพื่อออกAOCใหม่ต่อไป โดยเมื่อICAO มาตรวจสอบในเดือนกันยายน คาดว่ากพท.จะสามารถออกAOCใหม่ ให้สายการบินได้รวม12 สายการบิน ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า 95%ของเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งหมดของสายการบินสัญชาติไทย และภายในเดือนมกราคม2561 คาดว่าจะดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานของ กพท.ดังนี้ ในส่วนของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ในเดือนมิถุนายน 2560 จะมีสายการบินได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) จาก กพท. จำนวน 6 สายการบิน และคาดว่าจะมอบ AOC แก่สายการบินในเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 3 สายการบิน เดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 1 สายการบิน และเดือนกันยายน 2560 จำนวน 3 สายการบิน ส่วนสายการบินอีกจำนวน 10 สายการบิน กพท. จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ต่อไป

พร้อมทั้งแจ้งการงดการอนุญาตให้สายการบินที่ยังไม่ได้รับ AOC ทำการบินระหว่างประเทศจนกว่าจะได้รับ AOC ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งICAOจะมาตรวจสอบ ICVM ในเดือนกันยายน 2560
ขณะที่การเตรียมการเพื่อรับการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัย (Universal Security Audit Programme : USAP) ICAO จะมาตรวจสอบ USAP ระหว่างวันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยตรวจ กพท. ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2560 ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 วัน และท่าอากาศยานดอนเมือง 3 วัน ซึ่ง กพท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เตรียมความพร้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจสอบฯ

อีกทั้งกพท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกบัตรเข้าพื้นที่หวงห้ามบริเวณท่าอากาศยานเพื่อให้ท่าอากาศยานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคคลที่สามารถได้รับบัตรฯ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถขอบัตรผ่านเข้าพื้นที่หวงห้ามของท่าอากาศยานได้ ซึ่งกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรฯ ต่อไป


AOC นกแอร์