“ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์” ชูไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้ง รับนักช้อปรุ่นใหม่

20 June 2017


“ฟิวเจอร์พาร์ค- สเปลล์” เตรียมอัดงบ 200 ล้านกระหน่ำแคมเปญ อีเว้นท์การตลาดภายใต้กลยุทธ์ “Lifestyle Marketing”  เจาะรายเซกเมนท์ เน้น3 กลุ่มหลัก ครอบครัว วัยรุ่น และสูงอายุ

นางรัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์  เปิดเผยว่า  ด้วยเป้าหมายในการสร้างให้ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เป็น EXTRAODINARY EVERYDAY สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการตลอดจนสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดและเกิดความผูกพันระยะยาว ระหว่างกลุ่มวัยรุ่น, ครอบครัว และสูงอายุ กับฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ ได้อย่างแน่นอน  ทั้งนี้ ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ มีลูกค้ามาใช้บริการเฉลี่ย 2 แสนคนต่อวัน และในครึ่งปีหลังจะใช้ งบประมาณการตลาดจำนวน 200 ล้านบาท สำหรับปรับกิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมลูกค้า


ทั้งนี้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายทำอะไรได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม และจากเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้บริโภคยุคนี้ ยกระดับจาก Consumer ไปสู่Prosumer ที่ต้องรู้เรื่องสำคัญก่อนใครเสมอ (Proactive),เสาะแสวงหาสิ่งใหม่ ให้กับตัวเองตลอดเวลา (Producer),รู้สึกเป็นมืออาชีพ ฉลาด รอบรู้ เชื่อตัวเองและกลุ่มคนในโซเชี ยลมากกว่าแบรนด์  ไม่ซื้อสินค้าหรือบริการเพี ยงเพราะเป็นแบรนด์ที่ซื้อตามกั นมา (Professional) และหาคำตอบให้ทุกคำถามผ่านโลกออนไลน์ (Progressive)เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีความล้ำทั้งพฤติ กรรมและการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจซึ่งตอบโจทย์ในแบบรายบุคคลมากขึ้น

ดังนั้นฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จึงปรับเพิ่มกลยุทธ์การตลาดครึ่งปีหลังให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมของผู้บริโภค  ด้วย“Lifestyle Marketing”เริ่มจากการสร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่ อให้เกิดความเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเชิ งลึกตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิต (Consumer Journey)เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของแต่ละ Segmentation และนำมาปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการให้ สอดคล้องกับต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มรวมถึงช่องการสื่อสารบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ตรงกลุ่ม

โดยเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพันในระยะยาวให้ ลูกค้ารับรู้ว่าศูนย์การค้าไม่ ใช่แค่ที่ช้อปอย่างเดียว หากแต่เป็นไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ที่คนทุกวัยมาใช้ชีวิตได้ทุกวัน โดยฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์จะเป็น “EXTRAODINARY EVERYDAY”ให้คนทุกวัยมาใช้ชีวิตได้ทั้งวัน

 

 


ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ปาร์ค สเปลล์ รัตนา อนันทนุพงศ์