“ไคโรเฮลท์” ขนทัพสินค้าไฮเทคเจาะกลุ่มผู้สูงวัยอาเซียน

19 June 2017


 

“ไคโรเฮลท์” ปรับตัวเจาะกลุ่มผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเชียน เน้นเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยดึงดูดลูกค้า ดันรายได้โต 30 – 40%

นายณัฐพล ชัยอุดม ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ศูนย์การแพทย์ทางเลือก ไคโรเฮลท์ แบงคอก เปิดเผยว่า  ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสำคัญและเข้าถึงการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูกระดูกและข้อสำหรับผู้สูงวัยมากขึ้น แทนการใช้ยาหรือผ่าตัด ทำให้เวชศาสตร์กระดูกและข้อ เช่น ออร์โธปิดิกส์ ไคโรแพรคติก ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ด้านเวชศาตร์การกีฬา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูและโภชนาการบำบัด เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการจะแบ่งออกเป็นชาวไทย 30% และชาวต่างชาติ 70%  อันดับ 1 คือกัมพูชา รองลงมาคือ เมียนมา และบรูไน เป็นต้นในปีนี้บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะเติบโต 30-40% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 30 ล้านบาท จากกระแสการบอกต่อเรื่องคุณภาพการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลสัมฤทธิ์จากการรักษา ประกอบกับการทำตลาดที่ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น และกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านการออกบูธในงานแสดงสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยบริษัทได้เข้าร่วมงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา โดยงานดังกล่าวจะช่วยเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และช่วยขยายธุรกิจไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ หัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และประเทศในกลุ่ม AEC เป็นต้น


อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 ไคโรเฮลท์ แบงคอก