“นายกฯ” ขอบคุณ “มาเลย์” ช่วยอำนวยความสะดวก พูดคุยเพื่อสันติสุขจชต.

19 June 2017


วันที่ 19 มิ.ย. 60- เวลา 13.30 น. ดาโต๊ะ นาซีระห์ บินตี ฮุสซัยน์ (Dato’ Nazirah binti Hussain) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการขับเคลื่อนกลไกทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยไทยและมาเลเซียจะเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในเดือนส.ค.นี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง

ด้านความมั่นคง ไทยและมาเลเซียพร้อมกระชับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง รวมถึงการปฏิบัติการในประเด็นความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณมาเลเซียที่อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียต่อไป พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่จะจัดขึ้นในเดือนก.ค.นี้ด้วย ทั้งนี้เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าเห็นพัฒนาการในแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของไทยที่ใช้กระบวนการเจรจาโดยสันติวิธี

สำหรับการขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง และการเชื่อมโยงส่วนขยายด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัมนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการพิจารณาการกำหนดจุดเชื่อมโยงส่วนขยายของด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เพื่อเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาสภาพจราจรแออัดที่ด่านดังกล่าวอย่างครบวงจรและยั่งยืน

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในไทยอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนไทยในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และภูมิภาคอาเซียน