“สมชัย”ชี้จุดบอดก.ม.ลูกพรรคการเมือง เกิดความลักลั่น

19 June 2017


“สมชัย”ชี้กฎหมายลูกพรรคการเมือง มีปัญหาในทางปฎิบัติหวั่นถูกฟ้องร้อง แนะ คสช.ปลดล็อกเปิดทางทำกิจกรรมพรรคทันทีที่กฎหมายประกาศใช้ เพื่อเตรียมตัวสู้ศึก คาดคลอดเอกสารสรุปประเด็นโต้แย้ง พ.ร.ป.กกต.20 มิ.ย.นี้


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ด้านบริหารกลาง กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ ( 20 มิ.ย.60) กกต.จะประชุมหาข้อยุติการทำหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับพระราชบัญญัตติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกกต. 2 ฉบับ เบื้องต้นคาดว่าจะสรุปประเด็น โต้แย้งเรื่องกฎหมายลูก กกต.เป็นเอกสารได้ใน3-4 ประเด็นส่งให้ สนช.ไม่เกินวันที่ 23 มิ.ย. โดยเฉพาะประเด็นคุณสมบัติ กกต. ควรจะอยู่ดำรงตำแหน่งต่อหรือไม่ จะเตรียมเอกสารบันทึกเจตนารมณ์ของ กรธ.ระหว่างยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการโต้แย้ง คือ 1.หลักนิติธรรม ที่ควรคืน กกต. 5 คน 2.เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมาย ที่พูดถึงเรื่องคุณสมบัติที่จะส่งผลให้ กกต. 3 หรือ 4 คน ได้กลับมาทำหน้าที่ และ 3.นิติประเพณี ที่กระบวนการมีขัดเจตนารมณ์ คาดว่าเรื่องนี้จะตั้งกรรมาธิการร่วมได้ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาในประเด็นที่โต้แย้งภายใน 15 วัน เพื่อดูว่าจะปรับปรุงตามที่ กกต.เสนอหรือไม่

ส่วนกรณีร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ตัวแทนกกต.จะไปหารือกับ กรธ.ในวันพุธที่ 21 มิ.ย. โดย กกต.จะเสนอข้อขัดข้องในเชิงขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างไร มีข้อขัดข้องใดที่จะทำให้เจตนารมณ์ไม่สามารถเป็นจริงได้ ซึ่งย้ำกับตัวแทน กกต.ว่าต้องไม่หลงประเด็นไปเป็นเรื่องข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ หรือการปฏิบัติได้ยาก เป็นภาระในการปฏิบัติของ กกต.และพรรคการเมือง

นายสมชัย มองว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาในทางปฏิบัติ และมีความลักลั่นของกฎหมาย เนื่องจากร่างพรรคการเมืองกำหนดให้พรรคหาตัวแทนสรรหาในแต่ละเขต แต่ขณะนี้ยังไม่มีการแบ่งเขตที่ขัดเจน เพราะต้องรอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายบังคับใช้ พรรคการเมืองต้องดำเนินการหาสมาชิกให้ครบจำนวน รวมถึงจ่ายค่าบำรุงพรรคให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน และหากคสช.ยังไม่ยกเลิกคำสั่งตามมาตรา 44 ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม ก็จะส่งผลเสีย และเป็นการกำจัดสิทธิของประชาชนและพรรคการเมือง จนอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้


สมชัย ศรีสุทธิยากร