ฟังอีกครั้ง! ทำไมผู้ว่าฯ สตง. ให้ทบทวนสร้างสนามบินพังงา

19 June 2017


สตง. ทำหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทบทวนคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสร้างสนามบิน จ.พังงา ของบางกอกแอร์เวย์ส

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าฯ สตง.) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้มีการทบทวนกรณีที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บางกอกแอร์เวย์ส ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างสนามบินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จำนวน 2,000 ไร่ โดยมีกำหนดเวลาขอใช้พื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี

 ทั้งนี้ สตง. มองว่า พื้นที่ที่มีการขออนุญาตใช้สร้างสนามบินนั้น พื้นที่โดยรอบมีอาณาเขตติดกับป่าชายเลน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับป่า และยังเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน

นอกจากนี้ สตง. ยังมองว่า มีเพียงเอกชนรายเดียวที่ยื่นคำขอ หากมีความจำเป็นต้องอนุญาต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าควรเปิดให้มีเอกชนรายอื่นร่วมขออนุญาตด้วย รวมทั้งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะเข้าข่าย พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ พ.ร.บ.ร่วมทุน หรือไม่ แต่ไม่พบว่า มีการนำกฎหมายนี้มาประกอบ

 “ด้วยความเป็นห่วงในประเด็นนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตไปบางส่วน ว่าถูกต้องเหมาะสมตามสภาพหรือไม่อย่างไร” ผู้ว่าฯ สตง.

 สำหรับคำขอของบางกอกแอร์เวย์สครั้งนี้ ได้ยื่นขออนุญาตกับกรมป่าไม้ไว้ ตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย. 2559 และมีการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กลับพบว่า พื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นป่าเสื่อมโทรม ไม่มีสภาพป่าแล้ว

   


สตง. พังงา ผู้ว่าฯ สตง. สนามบินพังงา รุกป่า ป่าสงวน