CPF ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในงาน Global Business Dialogue 2017 : Sustainable Development Goals

19 June 2017


น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ Ocean ,the Vital Global Resource Goals ในงาน Global Business Dialogue 2017 : Sustainable Development Goals เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระบบนิเวศทางทะเล  ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมลงนามเป็นสมาชิกในโครงการ Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)  งานดังกล่าว จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน