เร่งพัฒนา‘นักรบไซเบอร์’ เอ็ตด้า-ทีซ่า เตรียมพร้อมบุคลากรรับภัยคุกคามออนไลน์

18 June 2017


เอ็ตด้า จับมือ ทีซ่า เร่งพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของไทย พร้อมวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เตรียมรับมือภัยคุกคามยุคไทยแลนด์ 4.0

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า เอ็ตด้า ได้ร่วมมือกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA (ทีซ่า) จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของประเทศไทย เป็นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมการดำเนินชีวิต ธุรกรรมต่าง ๆ มีการย้ายฐานมาสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นทุกปี

ดังนั้น เรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้การทำธุรกรรมและการใช้งานเกิดความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.“การย้ายฐานการทำธุรกรรมมาสู่โลกออนไลน์ที่สูงขึ้น ทำให้ภัยคุกคามไซเบอร์สูงขึ้นทั่วโลก และมีความน่ากลัวมากขึ้น เช่น การเจาะระบบขโมยข้อมูล หรือการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เอ็ตด้าในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน ซอฟต์อินฟราสตักเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์ จากสถิติผู้ที่สอบผ่านใบรับรอง CISSP ซึ่งเป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล ในประเทศไทยมีผู้ได้รับ 198 คน ซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ผ่านใบรับรอง 2,766 คน และสิงคโปร์ที่มีผู้ได้รับ 1,579 คน”

ด้าน พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA (ทีซ่า) กล่าวว่าทีซ่า ในฐานะสมาคมที่เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไทย ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังยกระดับผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานที่จัดสอบโดยหน่วยงานภาครัฐที่ทางทีซ่าและเอ็ตด้าร่วมมือกัน เช่น โครงการฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย หรือ iSEC (ไอเซ็ก) หรือ Information Security Expert Certification ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเพื่อเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนลงสนามสอบระดับสากล เช่น Certified Information Systems Security Professional หรือ CISSP ซึ่งเป็นมาตรฐานใบรับรองด้านความความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล โดยทาง TISA ก็มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะของเราให้เป็น Thai CISSP

“ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง การวางมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในขบวนการทุกขั้นตอนจนครบถ้วน ไม่ใช่แค่เพียงระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที แต่ยังรวมถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ในขบวนการทางธุรกิจนั้น ๆ หรือองค์กรนั้น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการ เพราะการดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศแค่เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,271 วันที่ 18 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560