พอเพียงอย่างพอใจ : EARTH... จุดเริ่มต้น ของ Market Failure?

13 June 2017


พอเพียงอย่างพอใจ

โดย : ฉาย บุนนาค
EARTH... จุดเริ่มต้น ของ Market Failure?

ครบ 1 เดือนเต็ม ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) เพราะการใช้ Margin เล่นหุ้นจนเกินพอดี ส่งผลให้ราคา EARTH ลดลงจาก 4 บาทกว่าเหลือเพียง 2 บาทกว่า

อย่างไรก็ตาม วิบากกรรมยามพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกไม่เคยปรานีใคร ในที่สุดเวลาแห่งความจริงก็มาถึง... Earth ถูกธนาคารกรุงไทย ตัดวงเงินสินเชื่อ (ด้วยเหตุผลบางประการ) ส่งผลให้ Earth ไม่มีเงินไปชำระหนี้ตั๋ว B/E มูลค่าเพียง 50 ล้านบาท

เมื่อช้างตายทั้งตัว ใบบัวจึงปิดไม่มิด... ข่าวเป็นทางการถูกประกาศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 7 มิ.ย. ส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงสู่ราคา 1.20 บาท...

คำถามคือ...การผิดนัดชำระหนี้นี้คือแค่เพียงปลายยอดของภูเขาน้ำแข็ง หรือ "Iceberg" ของ "EARTH"... ?

"อาจจะใช่" เพราะยังมีตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นและหุ้นกู้ที่มีมูลค่าอีกกว่า 5.5 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยครบกำหนดในปี 2561และ 2562 กำลังตามมา... ไม่นับรวมหนี้สินอื่นอีกเกือบ 2 หมื่นล้านบาทที่ใช้ในกิจการ


พิบูล  พิหเคนทร์ กรรมการบริหาร ,ขจรพงศ์ คำดี ซีอีโอ, และ ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ เอ็มดี


ข้อมูลเชิงลึกระบุว่าสาเหตุที่ธนาคารกรุงไทยตัดวงเงินของ EARTH เนื่องจากค้นพบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ในสัญญา Forward ล่วงหน้าถ่านหินที่อินโดนีเซียมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท...

นี่คือการ Fraud (ทุจริต) ? หรือ Normal Business Operation (ธุรกรรมปกติ) ?... ความจริงเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ปรากฏชัด... แต่ที่แน่ชัดคือ "ธนาคารกรุงไทย ไม่เชื่อใจบริษัท EARTH อีกต่อไป..."

เมื่อ EARTH... บริษัทที่เคยมี Market Cap 2 หมื่นล้านบาท บริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอ บริษัทที่มีผู้สอบบัญชีชื่อดังคือ     ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สตรวจสอบ  บริษัทที่ ทริส เรทติ้ง ยืนยันว่ายังมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยให้เรตติ้งระดับ BBB- ตอนนี้กลับผิดนัดชำระหนี้เพียง 50 ล้านบาท... คำถามมากมายจึงรอตอบ??

ส่วนตัวผมไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับ EARTH... แต่มันไม่สำคัญเท่ากับประเด็นเรื่องผลกระทบในวงกว้างที่ผมอยากให้ทบทวนกัน เพราะโศกนาฏกรรมนี้จะไม่ใช่เรื่องของ Earth รายเดียว และอาจจะนำมาสู่ Credit Market Failure หรือความล้มเหลวของตลาด (ตราสารหนี้)

Market Failure คือ การที่ตลาดไม่สามารถทำงานตามกลไกเพื่อนำมาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพได้ หรือสถานการณ์การที่ตลาดไม่อาจนำมาซึ่งความต้องการของสาธารณะได้ (ได้สินค้าในปริมาณที่ต้องการและในราคาที่ถูกต้อง)

ลองนึกภาพดูนะครับว่า
หากระบบจัดลำดับ credit rating เชื่อถือไม่ได้... !!
หากบริษัทกำไรดี บนอุตสาหกรรมที่มั่นคงวันดีคืนดีฟ้าผ่าและผิดนัดชำระหนี้ที่มีมูลค่าเพียง 0.15% ของสินทรัพย์รวม... !!
หากผู้สอบบัญชีและนักวิเคราะห์หมดความน่าเชื่อถือ...!!

สิ่งที่จะตามมาคือนักลงทุนจะแห่ถอนหน่วยลงทุนจากตลาดตราสารหนี้ แล้วโยกเงินไปเก็บในธนาคารแทน ส่งผลให้เงินทุน Short จากระบบเศรษฐกิจ และบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายแม้จะมั่นคงเพียงใด ก็มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ เพราะความ Over-Panic ของนักลงทุน ... อย่าลืมนะครับว่าตลาดตราสารหนี้นี้มีมูลค่า 4-5 แสนล้านบาท

เมื่อความกลัวเข้าครอบงำอารมณ์การลงทุน... รัฐบาลและเอกชนจะต้องร่วมมือกันใช้เวลาอีกนับปี กว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นได้....

ดังนั้นก่อน EARTH จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวของกรณี Credit Market Failure... รัฐและผู้คุมกฎจึงควรทำความเข้าใจสถานการณ์ที่อ่อนไหวนี้ให้ลึกซึ้ง และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทบทวนภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายจากประชาชนในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจชาติและสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา

“การล่มสลายของอาณาจักร EARTH แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้”

คอลัมน์ :พอเพียงอย่างพอใจ /หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ / ฉบับ 3270 ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย.2560