พีทีที เฟรนด์ลี่ ดีไซน์

17 June 2017


Green Idea ฉบับนี้ อาจจะแตกต่างไปนิด จากการพูดถึงสิ่งแวดล้อม มาพูดถึง "Friendly Design" แต่นี่ก็คือไอเดียดีๆ ที่เป็นมิตรกับมนุษย์ เป็นไอเดียการออกแบบสถานที่ของ กลุ่ม ปตท. ที่เป็นมิตรต่อกลุ่มผู้พิการ-ทุพพลภาพที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ คุณแม่ที่มีลูกอ่อน สตรีที่ขับรถคนเดียวและเด็ก ให้ได้รับสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ได้อย่างเท่าเทียมกัน

สัญลักษณ์ทางลาดตรงบริเวณทางลาดหน้าอเมซอน"อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ได้เล็งเห็นและคำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม จึงได้ปรับปรุงและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ในรูปแบบ "พีทีที เฟรนด์ลี่ ดีไซน์" (PTT Friendly Design) ที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิด "Care & Safety For All" ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายภาครัฐ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม หรือส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคในสังคมให้กับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงวัย ได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระในสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ หรือที่จอดรถ

สัญลักษ์ที่จอดรถผู้หญิงรูปแบบสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในรูปแบบ "พีทีที เฟรนด์ลี่ ดีไซน์" (PTT Friendly Design) เป็นการต่อยอดแนวคิดหลักของ "พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น" (PTT Life Station) ที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย เพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นสถานีเติมความสุข (Life Station) สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย

สัญลักษณ์ทางลาด และที่จอดรถสำหรับคนพิการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ได้แก่ พื้นยกระดับทางลาด, ทางลาดขึ้นทางเดินที่ควบคู่กับบันได และประตูอัตโนมัติเข้าร้านค้า ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างร้านค้าเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน รวมถึงร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในสถานนีบริการน้ำมัน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์

สัญลักษณ์ และกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งจัดสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ คนชรา และสตรีมีครรภ์ รวมถึงที่จอดรถพิเศษสำหรับคนพิการและผู้หญิง พร้อมด้วยปุ่มกดฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยมีการติดป้ายและแสดงสัญลักษณ์ที่มีสีสันโดดเด่นและมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ภาพผู้ใช้รถเข็นทางลาดส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนั้น ทาง ปตท. ได้ทำการติดตั้งกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดครอบคลุมบริเวณโดยรอบของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยเฉพาะบริเวณหน้าสำนักงานและหน้าร้านสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการให้เป็นห้องน้ำ Family หรือห้องน้ำสำหรับครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นการอำนวยความสะดวก ด้วยการเพิ่มบริการต่างๆ ให้กับทุกคนในครอบครัว อาทิ คุณแม่ที่มีบุตรเล็ก รวมถึงการติดตั้งโถปัสสาวะสำหรับเด็ก และที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม เป็นต้น

ที่จอดรถสำหรับสตรีและคนพิการสถานีบริการน้ำมันสาขาแรกที่ทำการปรับปรุง ได้แก่ ปตท. สาขาแก่งคอย จ.สระบุรี และในปี 2559 ปตท.ปรับปรุงเพิ่มเติมไปอีกกว่า 100 สาขา ส่วนปี 2560 คาดว่าะปรับปรุงเพิ่มอีก 180 แห่ง และในอนาคตจะครอบคลุมทุกพื้นที่บริการสาขาต่างๆ ของปตท. จากปัจจุบันที่มีอยู่ 1,530 สาขา

สัญลักษณ์หน้าห้องน้ำผู้พิการ คนชรา และสตรีมีครรภ์จากการปรับปรุงสถานีบริการในครั้งนี้ ปตท.คาดว่า จะช่วยส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสัดส่วนลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง ปตท. เน้นการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,270 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560