เม็ดเงินโฆษณาต่ำสุดรอบ 10 ปี หลังเจอพิษเศรษฐกิจ สื่อออนไลน์ดึงแชร์

13 June 2017


คาดเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมลดลง 10-15%  ต่ำสุดรอบ 10 ปี เหตหุจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  การลดใช้เม็ดเงินโฆษณา และการเติบโตสื่อออนไลน์  ขณะที่สื่อทีวีกระหน่ำ ลดแลกแจกแถมขายเวลาโฆษณากว่า 80-90%  ส่วน 5 เดือนแรก 4 ธุรกิจยังใช้เม็ดเงินโฆษณาสูง ทั้งโทรศัพท์มือถือจากจีน  กะทะโคเรียคิง  รถบิ๊กอัพ และธุรกิจสื่อ


นายภวัต  เรืองเดชวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มีเดีย อินไซต์ จำกัด หรือ เอ็มไอ เปิดเผยว่า  จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  ผู้ประกอบการลดเม็ดเงินในการซื้อสื่อโฆษณา และการเติบโตของสื่อออนไลน์  ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 30%  ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปีนี้น่าจะลดลงในอัตรา 10-15%  โดยคาดว่ามีมูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านบาท

“แนวโน้มไตรมาส 3 สถานการณ์ยังคงซึมๆ  และน่าจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 4    ซึ่งถือว่าตกต่ำมากที่สุ ดในรอบ 10 ปี  หากไม่นับปีที่ผ่านมาที่มีเหตุ การณ์สวรรณคตของในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยผู้ประกอบการลดการใช้เม็ดเงินในสื่อหลัก  แต่หันไปใช้ในสื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ไม่มากทำให้ ภาพรวมเม็ดเงินสื่อโฆษณาไม่ได้ เติบโต  รวมถึงการใช้เม็ดเงินจัดโปรโมชั่น ณ จุดขายของสินค้าต่างๆ ด้วย”

ขณะที่ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทประเมินสถานการณ์พบว่ามู ลค่าเม็ดเงินโฆษณาลดลงไปเกือบ 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นผลจากการจัดรายการส่ งเสริมการขายเวลาและพื้นที่ โฆษณาของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์  ที่มีการลดแลกแจกแถมจำนวนมาก  หากเป็นช่องที่มีเรตติ้งสูงสุด ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 และช่องเวิร์คพอยท์ คาดว่าจะมีการให้ส่วนลดประมาณ 15%  ส่วนกลุ่มช่องที่มีเรตติ้ งรองลงมาอันดับ 2 ได้แก่  ช่อง 8 ช่องโมโน ช่องวัน และช่อง 3 เอสดี  คาดว่ามีการให้ส่วนลดประมาณ 50-60% และกลุ่มช่องที่มีเรตติ้งอันดับ 3 อาทิ ช่อง 9 คาดว่าจะมีการให้ส่วนลดประมาณ 80-90%


ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ มีมูลค่ากว่า  2.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 18.5 %  จากปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า  2.7หมื่นล้านบาท  ซึ่งสื่อโทรทัศน์อนาล็อก  ลดลง 22%  โทรทัศน์เคเบิลและดาวเทียม ลดลง 19% ส่วนโทรทัศน์ดิจิตอลเติบโต 1%  นอกจากนี้  สื่อที่พบว่ามีอัตราการเติบโตที่ดี ได้แก่ สื่อออนไลน์  และสื่อโฆษณานอกบ้าน  ทั้งสื่ออินสโตร์และสื่อเคลื่อนที่  ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกและการขยายสถานีส่วนต่ อขยายของรถไฟฟ้าต่างๆ

นอกจากนี้  ยังพบว่าสินค้าต่างๆ ลดการใช้เม็ดเงินโฆษณาลงด้วย ซึ่ง 5 เดือนแรกเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  พบว่า กลุ่มรถยนต์เอสยูวีใช้เม็ดเงิ นโฆษณาลดลง 24%  กลุ่มนมผงลดลง 23% ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ใช้ลดลง  21%  กลุ่มเครื่องดื่มไม่ใช่ แอลกอฮอล์ใช้ลดลง 15%  รถเก่งใช้ลดลง 14% ส่วนกลุ่มสินค้าที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะกลุ่มแบรนด์จากประเทศจีน เพิ่มขึ้น 64%  กะทะโคเรียคิ งเพิ่มขึ้น 27%  รถบิ๊กอัพ เพิ่ มขึ้น 25%  และธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้น 18% ซึ่งเป็นการลงโฆษณาของธุรกิจของตนเอง


เม็ดเงินโฆษณา สื่อโฆษณา เอ็มไอ ภวัต เรืองเดชรวรชัย มีเดีย อินไซต์