จีนประชุมใหญ่แผน 5ปี เศรษฐกิจ-สังคมเดินหน้าเป็นประเทศรายได้สูงปี 2020

31 October 2015


พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เปิดประชุมใหญ่เพื่อกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13 ที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งสำคัญนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วันสิ้นสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม สื่อของทางการจีนรายงานว่า แผนอันจะเป็นเสมือนแม่บทการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้าเริ่มจากปี 2016-2020 จะเน้นแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจีนเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับการปรับก้าวการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ช้าลงสู่ระดับที่ผู้นำจีนเรียกว่า "new normal" ซึ่งจะเป็นมาตรฐานปกติสำหรับจีนยุคใหม่

นายหลิว ซือฉี นักวิเคราะห์จากธนาคาร แบงก์ ออฟ คอมมิวนิเคชั่น ในจีนให้ความเห็นว่า ปัจจุบันมีสิ่งที่ทำให้เขาห่วงกังวล นั่นก็คือ การที่โครงสร้างเศรษฐกิจจีนพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากจนเกินไป ควรที่ภาคอื่นๆจะมีสัดส่วนขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าที่เป็นอยู่ "การหันมาเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคบริการแทนอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานจำนวนมากจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับเศรษฐกิจจีน เห็นได้ชัดว่า อุตสาหกรรมการผลิตกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากเรามีค่าจ้างแรงงานและค่าที่ดินที่พุ่งสูงขึ้น" นักวิเคราะห์กล่าวว่าอุตสาหกรรมภาคบริการจะสามารถเข้ามารองรับแรงงานที่ถูกปลดออกหรือถูกเลิกจ้างจากอุตสาหกรรมการผลิต

ยังเป็นที่คาดหมายว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับใหม่นี้จะปรับลดตัวเลขเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจรายปีของจีนลง ทั้งนี้ เดอะ ไชนีส ไทม์ สื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่า เป้าหมายปรับใหม่น่าจะอยู่ที่อัตราระหว่าง 6.5-7.5% ขึ้นอยู่กับความผันแปรของตลาดโลกด้วย นอกจากนี้ยังอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่านี้ได้ราว 0.5% ขณะที่สื่อของทางการรายงานว่า ตัวเลขเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ จีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าของจีนจะถูกปรับลงมาอยู่ที่ 6.5 % จากเป้า 7 % ซึ่งเป็นเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12

ขณะเดียวกัน สำนักข่าวโยนฮับของเกาหลีใต้ได้นำเสนอรายงานข่าวว่า รัฐบาลจีนกำลังมีแผนที่จะเพิ่มตัวเลขรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวจาก 9 พันดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปี (สถิติของปี 2010 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ) เป็น 1.8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปีในปี 2020 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดแผนฉบับ13 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 เท่า

การประชุมกำหนดนโยบายสำคัญครั้งนี้ มีสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุม 350 คน เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของจีนที่กำลังชะลอตัวมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ยต่ำกว่า 7% ซึ่งมีแนวโน้มว่านี่จะเป็นมาตรฐานใหม่ดังที่ผู้นำจีนได้เกริ่นกล่าวเอาไว้ และก็นับเป็นครั้งแรกที่จีดีพีของจีนขยายตัวไม่ถึง 7 % นับตั้งแต่ที่นายเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตผู้นำจีนได้ดำเนินนโยบายเปิดประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดิมๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ก็กำลังสะดุด ขณะเดียวกัน ตัวจักรใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมภาคบริการ อุตสาหกรรมนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการบริโภคภายในประเทศก็ยังขยายตัวไม่มากพอ

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับปี 2016-2020 ที่กำลังเข้าสู่การหารือของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ในครั้งนี้ จำเป็นต้องกำหนดแนวทางการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อนำจีนยกระดับสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามเป้าหมายระยะ 5 ปี แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมาตรการระยะกลางด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งที่เริ่มทำไปแล้วโดยไม่ได้รอแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ก็คือ การประกาศปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ของปีนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,100 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ประเทศจีน เศรษฐกิจจีน หลิว ซือฉี ธนาคาร แบงก์ ออฟ คอมมิวนิเคชั่น