“มีชัย”ย้ำเซ็ตซีโร่ กกต.ไม่กระทบเลือกตั้ง

7 June 2017


ประธานกรธ.ยัน เซ็ตซีโร่ กกต. ไม่กระทบการเลือกตั้ง  แจงเพื่อไม่ให้การทำงานของ กกต. สะดุด

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)  ชี้แจงถึงที่มาของการ เซ็ตซีโร่กรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ว่า ในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขอให้ กรธ.หาทางออกเรื่องคุณสมบัติของ กกต. ใน 3 ทางคือ เซ็ตซีโร่  ดูตามคุณสมบัติ และให้อยู่ทั้งหมด  ซึ่งหลังจากพูดคุยกันกรรมาธิการวิสามัญฯ ก็เห็นควรว่าให้เซ็ตซีโร่  ซึ่งกรธ.ก็เห็นด้วย  เพื่อไม่ทำให้การทำงานของ กกต.ต้องสะดุดลงไป   ซึ่งกรณีของ กกต.มีเหตุผลที่จะทำเช่นนี้ได้ โดยไม่กระทบถึงองค์กรอื่นที่มีเหตุผลแตกต่างกันไป พร้อมระบุว่า หากจะโทษว่า กรธ.เปลี่ยนใจก็ว่าได้ แต่ท้ายที่สุดก็ต้องขึ้นกับที่ประชุมใหญ่  สนช.ประธาน กรธ.  ยังยืนยันว่าการ  เซ็ตซีโร่ กกต. ไม่ได้เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งเพราะไม่ว่าจะใช้ระบบใดก็ต้องมีการสรรหา กกต. และต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการสรรหา  ดังนั้นกลไกตรงนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น  ขณะที่กรณีที่ฝ่ายการเมืองมองว่าการ เซ็ตซีโร่ กกต.อาจทำให้ในการสรรหามีการสืบทอดอำนาจนั้น  ยืนยันว่า กลไกการสรรหาจะหลุดพ้นจากฝ่ายบริหารชัดเจน และในการเลือกจะต้องใช้เสียง 2ใน 3 ดังนั้น จึงไม่มีใครมาเลือกคนของตัวเองได้   ส่วนกรณีที่ กกต.เดิมคุณสมบัติครบแต่ถูก เซ็ตซีโร่และไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองด้วยการสมัครเข้ารับการสรรหาได้อีกนั้น เห็นว่า เมื่อจะปฏิรูปก็ต้องยอมเจ็บกัน  ซึ่งหาก กกต.ที่เสียประโยชน์จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นสิทธิที่ทำได้

 


คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์