John D.Kasada,Ph.D. ผู้พัฒนาแนวคิด ‘เมืองการบิน’

10 June 2017


John D.Kasarda, Ph.D. ผู้บริหาร Kenan-Flagler Business School ศูนย์การศึกษาด้านการบินพาณิชย์ แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina ได้รับยกย่องให้เป็นสถาบันการศึกษา World Top Air Logistic ระดับโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสถาบัน "เมืองการบิน" ในประเทศจีน และเป็นผู้พัฒนาระบบเมืองการบินให้กับสนามบินเจิ้งโจวของประเทศจีน โดยปัจจุบันเป็นสนามบินที่ทันสมัยและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

Dr.Kasarda เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่พัฒนาแนวคิด "Aerotropolis" เปลี่ยนสนามบินให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยนำเสนอโปรแกรมพิเศษเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ (Air Logistic) การบริหารจัดการสนามบินและการพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินในเชิงพาณิชย์ ซึ่งแนวคิดนี้เอง Time Magazineจัดให้เป็น1 ใน 10 แนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

การสัมมนาเชิงวิชาการของ Dr.Kasarda ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ คนไทยจะได้รับฟังประสบการณ์ระดับโลกกับการบรรยายในหัวข้อ"ต้นแบบเมืองศูนย์กลางการบินและโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจ"การสร้างยุทธศาสตร์การผลักดันสนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออกของไทย และมุมมองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" ซึ่งเป้าหมายของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารเมืองการบินระดับโลกให้กับผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินได้รับฟังแนวคิดและเรียนรู้วิธีการการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจสูงสุด

โดยขณะคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ก็ได้เห็นชอบให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นเขต "เมืองการบินภาคตะวันออก" แล้ว

ดังนั้น การใช้สนามบินนานาชาติเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน และใช้พื้นที่รอบสนามบินเป็นตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนาเมือง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาสนามบินมีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจชาติและเศรษฐกิจโลกJohn D.Kasarda, Ph.D. ผู้บริหาร Kenan-Flagler Business School จะเปิดมุมมองและประสบการณ์ของตนเองต่อนโยบายของเราในการพัฒนาสนามบินที่มีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจชาติ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,268 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560


สนามบินอู่ตะเภา เมืองการบิน