บอร์ดบินไทยล้มสรรดีดี ชี้ 4 ผู้สมัครสอบไม่ผ่าน เล็งเปิดรับสมัครรอบ2

6 June 2017


เป็นไปตามคาด บอร์ดบินไทย ล้มกระบวนการสรรหาดีดีใหม่ ชี้ผู้สมัครทั้ง 4 รายไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เตรียมเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่รอบ 2
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) การบินไทย จากคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้วและผลปรากฏว่าผู้สมัครทั้ง 4 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ที่เหมาะสมต่อไปโดยผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ก่อนหน้านี้ 4 รายและถูกเรียกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย  1. นายดนุช บุญนาค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 2.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) 3.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และ4.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากการบินไทย เผยว่า การเปิดให้มีการสรรหาใหม่ ที่เกิดขึ้นล่าสุด เป็นสิ่งที่วงในคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว เพราะผู้สมัครทั้ง 4 รายที่ผ่านคุณสมบัติเข้ามา ล้วนเป็น 4 ใน 6 คนที่ยื่นสมัครเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกที่การบินไทย เปิดรับสมัครให้ยื่นเสนอตัวชิงเก้าอี้ดีดีการบินไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กันยายน-31 ตุลาคม 2559 ต่อมาบอร์ดได้สั่งให้ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซึ่งก็มีผู้สมัครเพิ่มเข้ามาอีก 3 คน
หนึ่งในนั้นมีตัวเต็ง อย่าง นางปรารถนา มงคลกุล แต่ตอนหลังเจ้าตัวถอนใบสมัครออกไป เนื่องจากนางปรารถนา เป็นบอร์ดโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งเข้าข่ายไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กำหนดห้ามไม่ให้การคัดเลือกผู้บริหารอันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนั้นๆและปัจจุบันถูกดึงเข้ามาเป็นบอร์ดการบินไทย ส่วนนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีของการบินไทย ที่เป็นมือวางอันดับ 2 ก็ไม่ผ่านคุณสมบัติเช่นกัน รวมถึงคนอื่นๆก็ล้วนไม่ผ่านสมบัติ เพราะมีประเด็ฯเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้นจึงเหลือ 4 ผู้สมัครที่ลงชิงเก้าอี้มาตั้งแต่แรกก่อนการขยายเวลารับสมัคร แต่กระบวนการก็ต้องมีการเรียกสัมภาษณ์ก่อน และสรุปออกมาว่าไม่มีใครผ่าน แล้วเริ่มเปิดกระบวนการสรรหาใหม่


อนึ่งในการเปิดสรรหาดีดีรอบแรก เบ็ดเสร็จมีผู้สมัครทั้งหมด 9 ราย ได้แก่  1.นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี (ดีอี) การบินไทย 2.นายศรีล สุขุม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หลานชายปิยะ ภิรมย์ภักดี ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดให้กับสายการบินพีบีแอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจการบินของนายปิยะ ภิรมย์ภักดี 3.นางปรารถนา มงคลกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)หรือแม็คยีนส์ และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแม็คยีนส์ 4.นายดนุช บุญนาค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 5. นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (มหาชน) หรืออีลิท การ์ด 6.นายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) 7.นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 8.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และ 9. นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)


ฐานเศรษฐกิจ นายสมชัย สัจจพงษ์ ล้มสรรหาดีดีบินไทย บอร์ดการบินไทย