การผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินล่าสุด ช่วยอำนวยความสะดวกต่อธุรกิจไทย

6 June 2017


การผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินล่าสุด ...ช่วยอำนวยความสะดวกต่อธุรกิจไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ “เกณฑ์ใหม่” สำหรับการควบคุมการเปลี่ยนเงิน ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท. เพื่อให้เท่าทันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงิน และเพิ่มความสะดวกให้กับการโอนเงินและการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินล่าสุด จะแบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. การลดขั้นตอนและเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 2. การเพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคเอกชนในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 3. การเพิ่มทางเลือกซื้อขายโอนเงินรายย่อย และหนุนการเชื่อมโยงการค้า-การลงทุนกับภูมิภาค และ 4. เพิ่มทางเลือกให้รายย่อยในการลงทุน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินล่าสุดของธปท. น่าจะมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่า แรงกดดันของเงินดอลลาร์ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากเรื่องความไม่แน่นอนในจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงหนุนให้เงินบาททำสถิติแข็งค่าสุดในรอบ 23 เดือนที่ระดับ 33.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งแม้ว่า ทิศทางการแข็งค่าของเงินบาทจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค แต่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ที่มี Exposure ในเงินตราต่างประเทศ ก็ยังคงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อรายได้หลังจากการแลกกลับมาเป็นสกุลเงินบาท

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย เกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน