“วิษณุ”แจงเซตซีโร่ กกต.เพื่อรองรับปรับโครงสร้าง

5 June 2017


"วิษณุ"ชี้เซตซีโร่ กกต.เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างจาก 5 คนเป็น 7 คน ชี้บางคนมีปัญหาคุณสมบัติ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งอยู่แล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติแก้ไขบทเฉพาะกาลให้ กกต.ชุดปัจจุบันทั้งหมดพ้นวาระ (เซตซีโร) เมื่อประกาศใช้ร่าง พ.ร.ป.นี้ แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีชุดใหม่มาแทน ว่า เท่าที่ทราบจากข่าว เห็นว่าสื่อมวลชนยังไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงของ กมธ.เสียงข้างมากต้องการให้เซตซีโร กกต. ซึ่งการที่โฆษก กมธ.ชุดนี้ ระบุว่า ไม่อยากให้เกิดปัญหาการทำงานแบบปลาสองน้ำ คือเหตุผลที่แท้จริง ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสมบัติเท่านั้น แต่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ กกต.จากเดิมที่มี 5 คน มาเป็น 7 คน ส่งผลให้โครงสร้างของ กกต.เปลี่ยนไป ซึ่งองค์กรอิสระอื่นๆ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

“กรณีของ กกต.มีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น หากคงกรรมการเดิม 5 คนไว้ แล้วสรรหามาใหม่ 2 คน จะทำให้ 2 คนที่มาใหม่เป็นปลาอีกน้ำ เพราะได้รับการสรรหามาอีกแบบหนึ่ง รวมถึงมีคุณสมบัติต่างกันและมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เท่ากับกรรมการชุดเดิม ขณะเดียวกัน ในกรรมการ 5 คนนั้น มีบางคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งอยู่แล้ว แม้จะเซตซีโร่หรือไม่ก็ตาม”

ส่วนที่มองว่าอาจทำให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป เพราะ กกต.ที่ทำหน้าที่รักษาการ ระหว่างรอชุดใหม่ อาจไม่สามารถใช้อำนาจอย่างเต็มที่ ในการจัดการเลือกตั้งนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้ง อีกทั้งจะต้องมี กกต.ชุดใหม่ 7 คนเข้ามาก่อนภายในปีนี้ โดยการจัดทำ พ.ร.ป. 2 ฉบับที่กำลังจะออกมา ระบุว่าต้องสรรหา กกต.ชุดใหม่ให้ได้ภายในกี่วัน ดังนั้นเหตุผลที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เพราะต้องการให้กกต.ชุดใหม่เป็นคนทำกฎหมายฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบเวลา 8 เดือน โดยภาพรวมถือว่าทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาเดิม ไม่มียืดเวลาออกไป แต่หาก สนช.ไม่เห็นด้วยกับการเซตซีโร กกต.ชุดปัจจุบัน จะเป็นคนดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งต้องไปรอดูผลการประชุมของ สนช.ในวันที่ 9 มิถุนายน นี้ว่าจะเป็นอย่างไร


นายวิษณุ เครืองาม