เปิดแล้วเส้นทางเดินรถจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามหลวง

2 June 2017


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับ ‘ขสมก.’ เปิดเส้นทางเดินรถสายใหม่เชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง  ค่าโดยสาร 60 บาทตลอดสายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศยูโรทู เส้นทางใหม่สาย S1 จาก ทสภ.ไปถนนข้าวสารและสนามหลวง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยจะให้บริการระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. อัตราค่าโดยสารเพียงคนละ 60 บาท ตลอดสาย ทั้งนี้ ทสภ.ได้กำหนดจุดขึ้นรถสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารไว้ ณ บริเวณชานชาลาด้านนอก ชั้น 1 ประตู 7 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.


สนามบินสุวรรณภูมิ ฐานเศรษฐกิจ เส้นทางเดินรถชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ-สนามหลวง