อคส.รับมือราคาปาล์มร่วง

4 June 2017


อคส.จับตาผลปาล์ม แนวโน้มราคาร่วงต่ำกว่า 4.20 บาท/กก. เตรียมเรียกโรงสกัด-โรงกลั่นประชุมรับมือ 9 มิ.ย.นี้ ขณะเกษตรกร 26 จังหวัดค้านรัฐแทรกแซง แนะโรงสกัดประกาศไม่รับซื้อผลปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 18% บีบผู้ปลูกคุมเข้มคุณภาพขายได้ราคา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2560 จะมีประมาณ 1.264 ล้านตันคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.215 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากผลผลิตปาล์มทะลายที่ 1.105 ล้านตัน และน้ำมันปาล์มดิบ 0.188 ล้านตันของเดือนเมษายน 2560 หรือเพิ่มขึ้น 14.3% และ 14.3% ตามลำดับ โดยราคาผลปาล์มทะลายที่เกษตรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศในสัปดาห์นี้เฉลี่ยที่ 4.11 บาท/กก. ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาเฉลี่ยที่ 4.73 บาท/กก. หรือลดลง 13.1 %

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มมีแนวโน้มลดต่ำลง ทาง อคส.ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้ดูแลเกษตรกรไม่ให้ได้รับผลกระทบ โดยจะนำงบประมาณที่เคยได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ได้เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดย อคส.เข้าซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มในปริมาณ 1 แสนตัน ในราคา 26.20 บาท/กก. วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยให้โรงสกัดที่เข้าร่วมโครงการไปรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ในราคาไม่ต่ำกว่า 4.20 บาท/กก. ซึ่งปีที่ผ่านมา อคส.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้เพียง 2,000 ตัน

"ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ จะเรียกประชุมโรงสกัดน้ำมันปาล์มและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาทางรับมือ โดยปีนี้จะลดขั้นตอนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เข้าถึงโครงการได้มากขึ้น อาทิ จะไม่จำกัดปริมาณและโรงงานที่จะเข้าร่วม ซึ่งเกษตรกรจะได้ประโยชน์คือใครอยู่ใกล้โรงงานใดก็ไปขายได้ทันที"

ด้านนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เผยว่าราคาผลปาล์ม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ราคาผลปาล์มสุก อัตราน้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ที่จังหวัดกระบี่ ราคา 4.50 บาท/กก. ผลผลิตในช่วงนี้มีน้อยมาก ราคายังทรงตัวไม่มีปัญหา ที่สำคัญ 26 จังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกปาล์มขอคัดค้านการแทรกแซง เพราะปาล์มกำลังเข้าสู่แผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ปี 2560-2565 เกษตรกรจะต้องทำคุณภาพผลปาล์มแลกกับการปรับราคาเปอร์เซ็นต์ปาล์ม

ทั้งนี้ถ้าผลิตได้คุณภาพ เช่น ผลปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% โรงสกัดน้ำมันปาล์มจะรับซื้อที่ 4.30 บาทต่อกิโลกรัม ผลปาล์มอัตราน้ำมัน 19% รับซื้อ 4.60 บาทต่อกิโลกรัม อัตราน้ำมันปาล์ม 20% รับซื้อ 4.90 บาทต่อกิโลกรัม และให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดประกาศให้โรงงานสกัดงดรับซื้อผลปาล์มดิบ และเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ถึง 18% โดยเกษตรกรทุกคนทำได้คือ ไม่ตัดผลปาล์มก่อนสุก เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องขนส่งผลปาล์มภายใน 24 ชั่วโมง และไม่แยกขาย อาทิ ผลปาล์มทะลายไปอีกโรงงานหนึ่ง และผลปาล์มร่วงไปอีกโรงงานหนึ่ง และให้ภาครัฐมาดูแลราคาน้ำมันปาล์มดิบให้สอดคล้องกับราคาผลปาล์ม เพื่อเกษตรกรได้ราคาที่เป็นธรรม อาทิ ราคาน้ำมันปาล์มดิบ 25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาผลปาล์มควรที่จะอยู่ที่เท่าใด เป็นต้น

สอดคล้องกับนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ที่กล่าวว่า หาก อคส.มาซื้อแทรกแซงราคาผลปาล์ม จะกลายเป็นการชี้นำเข้าทางผู้ค้ามากกว่า เนื่องจากราคาในขณะนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาด แต่ถ้าราคาต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรยอมรับแล้วและสัญญาว่าจะไม่ออกมาประท้วงรัฐบาล

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,267 วันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การคลังสินค้า ปาล์มน้ำมัน