สหรัฐฯเปิดไต่สวนใช้เซฟการ์ดสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

1 June 2017






สหรัฐฯเปิดไต่สวนเพื่อใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากไทย กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเรียกประชุมผู้ประกอบการให้ข้อมูลใช้แก้ต่าง

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ  (US International Trade Commission: USITC) ได้ประกาศเปิดการไต่สวนภายใต้มาตรา 201 ของกฎหมาย Trade Act of 1974 เพื่อดำเนินมาตรการปกป้อง (Global Safeguard)สำหรับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic: CSPV) ซึ่งอยู่ภายใต้พิกัดศุลกากร 8501.31 8501.61 8507.20 8541.40 และ 8541.40 รวม 5 พิกัด ซึ่งในกรณีนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งให้ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ ทราบแล้ว และกรมฯ โดยกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและประสานงานในการแก้ต่างในกรณีดังกล่าวร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2558 – 2560 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยมีการส่งออกสินค้าดังกล่าวปริมาณ 111  113 และ 38 ล้านชิ้น โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,422  16,842 และ 4,259 ล้านบาท ตามลำดับ


กรมการค้าต่างประเทศ เซฟการ์ด สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์