กรมการพัฒนาชุมชนโชว์พื้นที่นำร่อง OTOP LifeStyle @ เอราวัณ จ.กาญจนบุรี

1 June 2017


กรมการพัฒนาชุมชน โชว์พื้นที่นำร่อง  OTOP LifeStyle  @ เอราวัณ จ.กาญจนบุรี จากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ก่อเกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาที่สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโอทอปทั่วประเทศ หลังประสบความสำเร็จ พช.ตั้งเป้าสร้าง OTOP LifeStyle  ให้เกิดในอีกหลายพื้นที่

นายอภิชาต โตดิลกเวชช์นายอภิชาต โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาชุมชนในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ดำเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจฐานรากให้ขยายตัวด้วย 3 กลยุทธ์ คือ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้า OTOP สู่สากล จนก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย อาทิ  OTOP ขึ้นเครื่อง OTOP แบรนด์เนม  OTOP Trader  และ OTOP LifeStyle เป็นต้น ล่าสุดได้เปิดต้นแบบ OTOP LifeStyle  @ เอราวัณ จ.กาญจนบุรี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด ตั้งรับในเชิงรุก โดย ตั้งรับ หมายถึง ตั้งอยู่พื้นที่ของตนเอง ส่วน รุก หมายถึง การรุกเข้าหาลูกค้า โดยจะเป็นการนำสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศเข้าหาลูกค้าผ่าน OTOP Trader ภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้กระจายสินค้า OTOP ไปยังศูนย์โอทอปไลฟ์สไตล์ โดยสินค้านั้นๆจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้า OTOP ไปทั่วประเทศ

OTOP LifeStyle  เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชนและภาคเอกชน  โดยปรับเปลี่ยนศูนย์โอทอปเดิมให้มีความทันสมัยขึ้น โดยนำแนวคิดมาจาก “ไลฟ์สไตล์คาเฟ่” ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิมยมในปัจุบันที่รวมเอาสินค้าหลายประเภทไว้ด้วยกันในร้านเดียว ทั้งแฟชั่น เครื่องแต่งกาย ของใช้ในชีวิตประจำวัน เฟอร์นิเจอร์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี   เมื่อไทยนำมาใช้ ภายใต้ชื่อ OTOP LifeStyle    จึงเป็นร้านขายสินค้าโอทอปรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคปัจจุบัน โดยภายในอาจมีร้านขายกาแฟ ร้านขนม หรือร้านนวดสปาผสมผสานกันอยู่ในที่เดียว   ดังนั้น OTOP LifeStyle   จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ด้วยความแปลกใหม่ ทั้งสินค้าภายในร้านยังได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนเป็น ของฝาก 50 % ขนม 50 % แตกต่างจากร้านโอทอปในอดีตที่มีของที่ระลึกเพียง 20 % เท่านั้น

“ OTOP Life style เป็นการจัดรูปแบบไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และลูกค้าบริเวณนั้น เน้นจัดให้ดูดีสวยงาม มีที่นั่งสบายๆ ให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และได้มีเวลาที่จะมองหาสินค้าสำหรับเป็นของฝากกลับบ้านก่อนออกจากร้าน งบประมาณตั้งร้านขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละพื้นที่  แต่จะลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยรวมในเรื่องของชั้นวางสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์ และตัวสินค้าด้วย” อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกล่าว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวในตอนท้ายว่า กาญจนบุรี เป็นตัวอย่างของโมเดลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างโอทอปไลฟ์สไตล์ ที่เป็นร้านกาแฟผสานความหลากหลายของสินค้าโอทอปที่ดูทันสมัย จึงถือเป็นจังหวัดพี่เลี้ยง สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีความสนใจที่จะเปิดร้านโอทอปไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะมีทีมงานไปช่วยออกแบบร้าน วางระบบบริหารจัดการร้าน ปัจจุบันกาญจนบุรีมีโอทอปไลฟ์สไตล์แล้ว 2 สาขา คือ ที่น้ำตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ และบริเวณข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง  รูปแบบร้านเน้นอาหารพร้อมทาน เช่น ซาลาเปา กะหรี่ปั๊บและมีกาแฟโอทอปเป็นตัวดึงดูลูกค้า  "กรมการพัฒนาชุมชนภูมิใจ ที่มีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้"


กรมการพัฒนาชุมชน OTOP LifeStyle