เปิดผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย 5 ทำเลลงทุนรับ‘โลจิสติกส์-อุตสาหกรรม’

28 April 2015


หนองคาย หนึ่งในจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีทำเลที่ตั้งติดกับแม่นํ้าโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1(หนองคาย-เวียง จันทน์) ซึ่งเป็นประตูการค้าและท่องเที่ยวสู่สปป.ลาวที่สำคัญ ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ณ สิ้นปี 2557 ที่ผ่านมาเกือบ 6 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ในปลายปี2558 นี้   


จังหวัดหนองคายยิ่งทวีความสนใจของทัพนักลงทุนทั้งไทยและเทศมากขึ้นเมื่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทางภาคอีสานตอนบนอีกแห่งหนึ่ง โดยร่นขึ้นจากเดิมระยะที่ 2 เป็นระยะที่ 1 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ 2558 หรือภายในปีนี้  นอกจากนี้รัฐบาลจีนได้ให้ความสนใจลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย เชื่อมระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนเพื่อขนสินค้าและนักท่องเที่ยว


จากการที่มีตัวช่วยชั้นดีไม่ว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย จนถึงรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงที่จะมาในอนาคต ส่งผลให้หนองคายในวันนี้เป็นจุดหมายการลงทุนของทัพนักลงทุนไทย-เทศ ทั้งธุรกิจโมเดิร์นเทรด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ  ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ทำเลใกล้สะพานมิตรภาพฯราคาที่ดินอยู่ที่ 20-40 ล้านบาทต่อไร่ กลายเป็นการบ้านข้อใหญ่ของรัฐบาลในการผลักดันโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 


ทางออกรัฐบาลคือต้องใช้ที่ดินรัฐตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เข้ามาตั้งนิคมอุตสาหกรรมนำร่อง ซึ่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ที่มีพล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเห็นชอบ 5 บริเวณ เป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อรองรับโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม  และมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย(ดูแผนที่ประกอบ) ประกอบด้วย


1. ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย บริเวณสถานีรถไฟนาทา 219 ไร่


2. ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนอง คาย 152 ไร่ บริเวณสถานีรถไฟหนองคาย 


3.ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย 100 ไร่ ติดทางหลวงหมายเลข 242 (ท่าบ่อ-หนองคาย)  ที่สามารถเชื่อมเข้ากับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (พหลโยธิน) และริมแม่นํ้าโขง


4. ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย  2,960 ไร่ บริเวณนี้ทั้งแปลงเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่กนอ.ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนทั้งหมด และ


5. พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไชยา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร (718-0-35) ไร่ โดยภาพรวมของพื้นที่ผังเฉพาะจะกำหนดให้ชุมชน อุตสาห กรรมตลอดจนพื้นที่การเกษตรอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสาน เน้นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเดิมไว้ตามที่คนในท้องถิ่นต้องการ


แม้ว่าจังหวัดหนองคายจะลงตัวในเรื่องพื้นที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วแต่กระทรวงมหาดไทยมองว่าควรกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมอีก 3 อำเภอ จากเดิม 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองและอำเภอสระใคร  โดยให้เหตุผลว่าทั้ง 5 อำเภอติดริมแม่นํ้าโขงสามารถเชื่อมโยงการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งอีก 3 อำเภอได้แก่อำเภอท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพนพิสัย


อย่างไรก็ดีหนองคายจะบูมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ครบทั้ง 5 อำเภอหรือไม่ ยังมีอีกหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นแต้มต่อด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุน มาตรการด้านภาษี และการสนับสนุนด้านอื่น ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่างๆ ว่าจะสามารถสร้างความสนใจนักลงทุนหรือไม่  แต่ที่แน่ๆขณะนี้สิ่งที่วิ่งไปไกลมากแล้ว นั่นก็คือ ราคาที่ดิน!   อนุพงษ์ เผ่าจินดา เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จังหวัดหนองคาย