บขส.จับมือธกส.เพิ่มช่องทางขายข้าวสารช่วยชาวนาในสถานีขนส่ง

25 May 2017






รายงานข่าวจากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ประชุมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารช่วยเหลือชาวนาที่เข้าร่วมโครงการกับ ธกส. โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ ดังนี้   ให้ ธกส.จัดตั้งบูธจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกรชาวนาไทยที่ร่วมโครงการฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร เอกมัย สายใต้ รังสิต และสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สุพรรณบุรี หล่มสัก สุราษฎร์ธานี ภูเขียว  นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายข้าวสารในสหกรณ์ร้านค้าพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ทั้งในที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)และสถานีเดินรถรังสิต  สนับสนุนจัดทำของที่ระลึกจากข้าวสารเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ และ สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

จากการประชุมหารือคาดว่าทั้งสองหน่วยงานจะสามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งโครงการการนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกรที่ร่วมโครงการกับ ธกส. และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวสารที่มีคุณภาพราคาประหยัดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล


บขส. ขายข้าวสาร ธกส.